Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti yli kaksinkertaistui vuodessa

20.6.2018

Energiaviraston mukaan sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon kokonaiskapasiteetti oli vuoden 2017 lopussa noin 70 MW. Kapasiteetti kasvoi 2,5 -kertaiseksi vuoden 2017 aikana.

Energiaviraston sähkön jakeluverkonhaltijoilta keräämien tietojen mukaan sähkön pientuotantomuodoista erityisesti aurinkosähkön pientuotanto on voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2016 lopussa aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti oli 27 MW. Vuoden 2017 aikana kapasiteetti lisääntyi noin 40 megawatilla noin 70 megawattiin.

Vastaavalla kasvutahdilla aurinkosähkön tuotantokapasiteetissa 100 MW:n raja rikkoutuu kuluvan vuoden aikana. Aurinkosähköntuotannon osalta Suomessa on tällä hetkellä yksi yli 1 MW:n laitos.

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot. Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot julkaistaan kesän jälkeen, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu.

 

Energiaviraston tiedote