Energiavirastolta lisäaikaa säävarman sähköverkon rakentamiseen

24.5.2018

Energiavirasto on myöntänyt useille verkkoyhtiöille pidennyksiä sähköverkon sähkömarkkinalain toimitusvarmuuskriteereiden täytäntöönpanoajoille.

Sähköverkkojen toimitusvarmuuden kehittämiselle on sähkömarkkinalaissa määritelty kolme porrasta. Ensimmäinen etappi on saada verkkoyhtiön asiakkaista puolet säävarman verkon piiriin vuoden 2019 loppuun mennessä. Tästä tavoitteesta ei tingitä, mutta useat verkkoyhtiöt ovat saaneet virastolta lisäaikaa koko verkkonsa säävarmaksi tekemiseen.

Energiaviraston verkkotoimialan johtavan asiantuntijan Tarvo Siukolan mukaan lähtökohtana on saada kaikki asiakkaat säävarman verkon piiriin vuoden 2028 loppuun mennessä.

– Verkkoyhtiöt, joilla on jakeluverkkoa yli 200 metriä käyttöpaikkaa kohden, voivat hakea virastolta lisäaikaa vuoden loppuun saakka. Pidemmän lisäajan saaneiden yhtiöiden asiakkaista 75 % tulee olla säävarmassa verkossa vuoden 2028 loppuun mennessä ja kaikkien asiakkaiden vuoden 2036 loppuun mennessä. Lyhyemmällä lisäajalla vastaavat määräajat ovat 2025 ja 2032. Tähän mennessä lisäaikaa on hakenut 11 verkkoyhtiötä, joista neljälle on myönnetty pidempi lisäaika ja kahdelle lyhyempi lisäaika. Kolmen yhtiön osalta käsittely on kesken, Siukola kertoo.

Savon Voima Verkko oy on yksi lisäaikaa saaneista yhtiöistä. Yrityksen mukaan päätös merkitsee sitä, että liiketoimintaan nähden ylimitoitettujen investointien määrää voidaan tulevaisuudessa laskea ja näin pienentää myös asiakashintoihin kohdistuvaa korotuspainetta. Samalla yritys saa lisäaikaa seurata sähkönkäytön kehittymistä haja-asutusalueilla ja sitä kautta suunnata investointejaan sähkön kysynnän kannalta kriittisiin kohteisiin.

  

Savon Voiman tiedote