SFS: Standardien käyttö lisää tuottavuutta

24.5.2018

Tuoreen The Influence of Standards on the Nordic Economies -tutkimuksen mukaan standardisointi on avain hyvin toimivaan, menestyvään ja kestävään yhteiskuntaan. Se on myös hyvä tapa lisätä talouskasvua.

Tutkimuksen mukaan standardisointi on sidoksissa 28 prosenttiin bruttokansantuotteen kasvusta Pohjoismaissa vuosina 1976–2014. Standardit edistävät talouskasvua pääasiassa parantamalla tuottavuutta ja tehokkuutta. Tutkimus osoitti myös, että standardikannan kaksinkertaistaminen kasvatti työn tuottavuutta 10,5 % ja että standardisointiin oli sidoksissa keskimäärin 0,7 % työn tuottavuuden vuosikasvusta.

Yrityksille tärkeimmät syyt käyttää standardeja olivat markkinoille pääsyn helpottaminen (34 % vastaajista), tuotteen tai palvelun laadun parantaminen (32 %) sekä riskien pienentäminen (26 %). Standardeja pidetään myös hyvänä tapana seurata teknistä kehitystä.

– Teknologian jatkuvan kehityksen myötä syntyy uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka tarvitsevat standardisointia, jotta markkinat voivat hyötyä niistä. Etenkin ICT:n ja usean muuan uuden alan kehitys on nopeaa. Yritykset, jotka osallistuvat näiden uusien alojen standardisointiin, todennäköisesti menestyvät tulevaisuudessa, toteaa toimitusjohtaja Pekka Järvinen Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

 

SFS:n tiedote