Työtapaturmien määrä kääntyi nousuun

25.6.2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2017 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa.

Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi noin 5 % edellisvuodesta. Työmatkatapaturmien määrä nousi noin 7 % vuodesta 2016.

Vuonna 2017 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Taajuus nousi vuodesta 2016, jolloin taajuus oli ennätysalhainen 28,4.

– Talouskasvun myötä myös työtapaturmien lukumäärä yleensä valitettavasti lähtee nousuun ja muutokset aiheuttavat taajuuslukuihin heilahtelua, sillä tiedot tehtyjen työtuntien lukumääristä muuttuvat pienellä viiveellä, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimuspäällikkö Marja Kaari.

Tapaturmataajuus nousivat erityisesti teollisuuden ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialoilla. Rakentamisessa sen sijaan työtuntien määrän kasvu oli työpaikkatapaturmien nousua suurempaa, joten tapaturmataajuus laski hieman.

  

Tapaturmavakuutuskeskuksen tiedote