Yleiskaapelointistandardit uudistuivat

25.9.2018

Yleiskaapelointistandardisarja SFS-EN 50173 on päivitetty. Standardisarjan yleiskaapeloinnin yleisiä vaatimuksia ja toimistotilojen ja kotien kaapelointeja käsittelevät osat ovat saatavissa myös suomeksi.

Standardisarjan ensimmäisessä osassa SFS-EN 50173 1:2018 Yleiskaapelointijärjestelmät määritellään esimerkiksi yleiskaapelointijärjestelmien runkokaapelointien osajärjestelmien rakenne ja kokoonpano, kanavien suorituskykyä ja ympäristönsietoa koskevat vaatimukset sekä siirtoteiden suorituskykyä koskevat vaatimukset.

Sarjan osissa 2 ja 4 määritellään toimistotilojen ja kotien yleiskaapeloinnin siirtoteiden ja kanavien suorituskykyvaatimukset ja kaapeloinnin rakenneosien suorituskykyvaatimukset. Standardeihin viitataan Viestintäviraston määräyksessä 65.

 

Lisätietoja Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n sivuilla