LVI-urakoitsijat: Rakentamisen volyymi säilyy tyydyttävällä tasolla

27.9.2018

LVI-alan suhdannekyselyn vastaajat arvioivat rakentamisen suhdanteiden laskevan hieman, mutta säilyvän kuitenkin suotuisalla tasolla ensi kevääseen saakka. Alueelliset erot kuitenkin kasvavat ja myös korjausrakentamisen keskittyminen kasvukeskuksiin kiihtyy.

LVI-urakoitsijoiden suhdannetilanne uudisrakentamisessa on vähintäänkin hyvä 56 prosentilla ja korjausrakentamisessa vähintään 60 prosentilla LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n elo-syyskuussa 2018 toteuttaman LVI-asennuksen suhdannekyselyn vastaajista. Huoltotoiminta on vähintäänkin tyydyttävällä tasolla peräti 87 prosentilla vastaajista.

Positiivista nykytilannetta kuvaa se, että yritysten keskimääräinen täystyöllistävä työkanta on 5,5 kuukautta. LVI-urakointialalla on käytännössä täystyöllisyys, lomautettuna on vain 2 % alan työvoimasta. Ensi vuoden kevättä kohti mentäessä lukujen odotetaan kuitenkin laskevan lähemmäs tavanomaista/tyydyttävää tasoa.

– Epävarmuutta aiheuttavat kansainväliset kauppapoliittiset riskit ja kotimaassa poliittinen epävarmuus vaalien lähetessä. Media on reagoinut vahvasti rakennuslupamäärien taittumiseen ja taloyhtiölainojen kasvuun, mitkä osaltaan jäähdyttävät tulevaisuuden odotuksia. Lupakuutioiden määrä ei ole valtakunnallisesti paras mittari lähitulevaisuuden ennustamiseen, sillä suuri osa nyt rakennettavista alueista on isoja ja pitkäkestoisia kokonaisuuksia. Työn alla ja tilauskannassa on paljon hankkeita, joilla mennään pitkälle ensi vuoteen, vaikka yhtään uutta kohdetta ei käynnistyisi, LVI-TU:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä arvioi liiton tiedotteessa.