Energiavirasto kilpailuttaa sähköautojen latauspistetuet

28.9.2018

Energiavirasto järjestää sähköajoneuvojen latausjärjestelmien tukea koskevan tarjouskilpailun. Tarjousten jättöaika on 1.10.2018 − 31.10.2018.

Sähköbussin latausasema Espoossa. Kuva Mikko Arvinen

Tarjouskilpailussa voi hakea tukea ajoneuvojen peruslatausjärjestelmille, pikalatausasemille ja joukkoliikenteen latausjärjestelmille. Kilpailu on suunnattu yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Asunto-osakeyhtiöt, asuinkiinteistöt tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet ovat rajattu kilpailun ulkopuolelle.

Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Saadut tarjoukset pisteytetään kullekin hankkeelle laskettavan vertailuluvun perusteella. Pisteytykseen vaikuttavat teknologian uutuusarvo, liikenneverkon läheisyys, sähköautojen latauspisteiden määrä ja teho.

Tukea on tämän vuoden talousarvion perusteella tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa ja se kilpailutetaan yhdellä kertaa. Myös vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on esitetty 3 miljoonan euron määrärahaa infrastruktuurituen kilpailutukseen. Tukea myönnetään vain osaan hankeinvestoinnin kustannuksista.

Infrastruktuurituki edistää osaltaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa, jossa tavoitteena on, että Suomessa olisi 250 000 sähköautoa vuonna 2030. Sähköautojen julkisia latauspaikkoja on tällä hetkellä noin 600, joista noin kolmannes Uudellamaalla. Joukkoliikenteen latausjärjestelmiä on käytössä ja rakenteilla Espoossa (kuvassa), Helsingissä, Tampereella ja Turussa.