STUL:n suhdannekysely: Uudisrakentaminen hidastuu

30.10.2018

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n jäsenistön keskuudessa toteutettuun suhdannetiedusteluun vastanneet yritykset uskovat uudisrakentamisen aktiivisuuden vaimentuvan. Korjausrakentamisen odotetaan kuitenkin kasvavan edelleen.

Kuluva vuosi näyttää vielä hyvältä sekä työkannan että toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta. Tarjouskyselyiden määrän kehitys puolestaan ennakoi korkeasuhdanteen taittumista.

Selvä enemmistö vastaajista – maantieteellisestä sijainnista tai liikevaihdon määrästä riippumatta – arvioi kokonaistuotannon pysyvän nykyisellä tasolla tulevan puolivuotiskauden aikana. Tuotannon vähenemistä ennakoivia vastaajia on kuitenkin selvästi enemmän kuin kasvua odottavia. Näiden suhdetta mittaava saldoluku onkin negatiivinen ensimmäisen kerran sitten syksyn 2015.

Viime keväänä kolme vastaajaa kymmenestä odotti asuntotuotannon edelleen kasvavan. Tulevan puolivuotiskauden aikana vastaajista enää vain 10 prosenttia uskoo kasvuun, 40 prosenttia arvioi tuotannon vähenevän.


STUL:n tiedote aiheesta