KNX Finland täytti 10 vuotta

9.10.2018

Taloautomaatiojärjestelmien avoimet rajapinnat ja eri valmistajien laitteiden yhteensopivuuden mahdollistavan KNX-standardin etuihin keskittyneessä seminaarissa kuultiin useita asiantuntijapuheenvuoroja avoimen taloautomaatistandardin eduista ja älykkään talotekniikan mahdollisuuksista.

Seminaarin avauspuheen pitäneen yhdistyksen puheenjohtaja Veijo Piikkilän mukaan KNX Finlandin kymmenvuotisen toiminnan merkittäviä virstanpylväitä ovat olleet puolipäiväisen toiminnanjohtajan palkkaaminen, oppilaitosyhteistyön kasvattaminen lähes kaikkiin Suomen talotekniikka-alan koulutusta tarjoaviin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin sekä sosiaalisessa mediassa nykyisin aktiivisesti toimivan KNX User Club Finland -yhteistyöverkoston perustaminen.

Muita merkittäviä asioita ovat esimerkiksi koulutus- ja julkaisutoiminnan kehittäminen, laitetoimittajajäsenten saaminen sitoutumaan yhdessä sovittuihin hyviin toimintakäytäntöihin sekä kenties tärkeimpänä yhteistoimintaverkostojen laajentaminen alan ammattilaisista laajemmin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten joukkoon ja KNX-tekniikan tunnetuksi tekeminen tilaajille.

– Organisaatio on ollut alusta saakka hyvin verkostoitunutta. Järjestelmätasolla me olemme siirtymässä kohti KNX-IoT -maailmaa ja tätä kautta myös toimintamme tulee kehittymään entistä laajemmalle, Piikkilä sanoi.
  

Kansainväliset vaikuttajat kokoontuivat Helsinkiin

Heinz LuxKNX Associationin Heinz Lux toi seminaariin kansainvälisen KNX-kattojärjestön tervehdyksen.

– Aluksi European Installation Bus -nimelle tunnettu KNX-tekniikka on ollut olemassa jo 28 vuotta vuodesta 1990 lähtien. Virallisen standardin aseman KNX sai vuonna 2007. Tämän jälkeen tekniikka on otettu käyttöön kaikkialla maailmassa ja nykyisin KNX on edustettuna jo 190 maassa. Tekniikan yleistymiseen liittyy lukuisia upeita menestystarinoita, joista kaikkien meidän KNX-perheen jäsenten on syytä olla ylpeitä, Lux sanoi.

Viimeisin, ja samalla yksi merkittävimmistä menestystarinoista on KNX-tekniikan yleistyminen Kiinan jatkuvasti kasvavilla markkinoilla maan käytetyimmäksi taloautomaatiostandardiksi. Erityisen merkittäväksi saavutuksen tekee Luxin mukaan se, ettei Kiinassa ole juurikaan hyväksytty käyttöön muita alun perin eurooppalaisia standardeja.

– Kiinassa KNX-tekniikkaa käytetään jo joka toisessa taloautomaatiojärjestelmällä varustetussa kiinteistössä. Tämä on todella hieno saavutus, Lux sanoi.

Seminaariviikolla Helsingissä järjestettiin KNX international groupin tapaaminen, johon saapui reilut neljäkymmentä vierasta kolmestakymmenestä eri maasta. Vierailun isäntänä toimineen KNX Finlandin kunniapuheenjohtaja Johan Stigzeliuksen mukaan kauimmaiset vieraat saapuivat Australiasta, Japanista ja Yhdysvalloista.Johan Stigzelius– Tiiviin seminaariohjelman lisäksi me kävimme esimerkiksi Vantaan Kuusijärvellä savusaunassa ja osa porukasta uskaltautui jopa uimaan kylmään veteen, Stigzelius kertoi.
   

Kalasatamassa kaikki tähtää avoimuuteen

Suomessa tekniikkaa hyödynnetään tuhansissa rakennuksissa omakotitaloista suuriin kauppakeskuksiin. Esimerkiksi Helsingin uudella Kalasataman alueella tekniikka on ollut laajassa käytössä useissa kohteissa, ja alueella toteutettuja ratkaisuja on käytetty runsaasti myös uusien automaatioratkaisujen esimerkkikohteina.Anni SinnemäkiSeminaarissa Kalasataman älykkäiden teknologioiden toteutusperiaatteista puhuneen Helsingin kaupunkiympäristön toimialaa johtavan apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan julkisella vallalla on suuri rooli siinä, että teknisiltä alustoilta vaaditaan avoimia rajapintoja.

– Muuten yksittäiset yritykset määrittävät teknologiaa, eikä näin synny avoimia ekosysteemejä, mihin myös uudet yritykset ja toimijat voivat tulla mukaan, Sinnemäki sanoi.

Helsingin kaupunki pyrkii edesauttamaan avoimien rajapintojen hyödyntämistä ja avoimen datan syntymistä, jotta uuden teknologian ja uusien palveluiden kehittäminen olisi mahdollista myös uusille toimijoille

– Kyse on laajemmasta filosofiasta. Avoimia standardeja suosimalla kaupunki on mahdollisimman toimittajaneutraali ja näin edistetään myös tervettä kilpailua teknologioiden kehittyessä nopeasti, Sinnemäki sanoi.

Esimerkiksi ABB, yksi KNX-tekniikan kehittämisen pioneereista, on osallistunut aktiivisesti Kalasataman innovatiivisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen niin alueen kiinteistöjen taloautomaatioratkaisuissa kuin koko alueen sähköverkon rakentamisessa.
  

Laitetoimittajien ja urakoitsijoiden järjestö

KNX Finlandiin kuuluu tällä hetkellä tasan sata jäsentä, joista 51 on urakoitsijoita ja/tai suunnittelijoita ja 14 laitetoimittajia, jotka valmistavat ja/tai maahantuovat KNX-hyväksyttyjä tuotteita.Jussi Kuusela, kuva: PracticumUrakoitsijoiden terveiset juhlaseminaariin tuoneen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n puheenjohtajan, Amplit oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuuselan mukaan älykkääseen talotekniikkaan panostaminen tulisi osata nähdä nykyistä paremmin erilaisten liiketoimintojen mahdollistajana ja kiinteistön käyttökustannusten alentajana.

– Tämä vaatii talotekniikan aseman vahvistamista, modernin talotekniikan osaamista ja sen tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtämistä myös rakennuttajilta ja arkkitehdeiltä ja talotekniikkaan panostamista heti projektin suunnitteluvaiheesta alkaen, Kuusela sanoi.

 
Jani RiikkonenSeminaarin yhteydessä järjestettyyn tuoteuutuusnäyttelyyn osallistui noin kymmenen KNX Finlandin laitetoimittajajäsentä. Näistä viimeisimpänä KNX:n suomalaisperheeseen liittyneen Kamic Installation oy:n tuotepäällikkö Jani Riikosen mukaan yhdistyksen jäseneksi liittyminen oli pitkään yrityksen suunnitelmissa.

– Meidän Satel-hälytysjärjestelmämme on ollut jo useiden vuosien ajan varustettu KNX-väyläliitynnällä, ja nyt me voimme hyödyntää tämä myös markkinoinnissamme, Riikonen kertoi.
   

KNX-tekniikkaa opetetaan 35 oppilaitoksessa

KNX Finlandiin kuuluu jo 35 suomalaista oppilaitosta. Osalle oppilaitoksista on myönnetty KNX Associationin hyväksymä Training Centre -sertifikaatti, joka oikeuttaa oppilaitokset tarjoamaan KNX Partner-tason koulutusta. Yksi ensimmäisistä Partner-sertifikaatin saaneista oppilaitoksista on Helsingin ruotsinkielinen Prakticum-ammattiopisto, missä KNX-tekniikan opetukseen on panostettu jo viime vuosikymmeneltä lähtien. Oppilaitoksen teknisestä koulutuksesta vastaavan vararehtori Karl-Erik Nylundin mukaan lähes kaikki talotekniikan opiskelijat ovat työllistyneet viime aikoina erinomaisesti heti valmistuttuaan.

Jaakko Ketomäki

KNX Finlandin oppilaitosjäsenenä myös yksi yliopisto; Aalto. Seminaarissa älykkään talotekniikan ja IoT:n tulevaisuudesta puhuneen Aallon Sähkötekniikan ja automaation laitoksen professori Jaakko Ketomäen mukaan älykkäästä talotekniikasta puhuttaessa ensimmäisen esille nostetaan aina energiatehokkuuden parantamismahdollisuus – mikä on tietenkin tärkeää – mutta yksilöllisesti mukautuvista ympäristöistä ja olosuhteista ja esimerkiksi tekniikan ihmisille tuomista ajansäästömahdollisuuksista voisi puhua enemmänkin.

– Tulevaisuudessa rakennukset tulevat oppimaan ihmisten tapoja, ja tällöin voidaan todella puhua älykkäistä rakennuksista, Ketomäki sanoi.

Lisäksi seminaarissa kuultiin esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyypän puheenvuoro Suomen kansallismuseoon toteutetusta älykkäästä kiinteistöhallintajärjestelmästä sekä Talotekniikkateollisuus ry:n teknologiapäällikkö Juhani Hyvärisen esitys talotekniikan ohjaustarpeista ja kysynnänjoustosta.


 
Video seminaarista Youtubessa

KNX Finlandin artikkeli: Tuoteuutuudet esillä KNX:n juhlaseminaarissa