RoHS-direktiivi

Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käytön rajoittamiseen tähtäävän RoHS-direktiivin vaatimusten mukaan 1.7.2006 alkaen asetetaan direktiivin piirissä oleville tuotteille pitoisuusrajoituksia seuraavien aineiden kohdalla: 

  • lyijy
  • elohopea
  • kadmium
  • kuudenarvoinen kromi
  • polybromattu bifenyylieetteri (PBB)
  • polybromattu difenyylieetteri (PBDE)

Direktiivi koskee samoja tuoteryhmiä kuin WEEE-direktiivi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu), lukuunottamatta terveydenhuollon laitteita sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita. hehkulankalamput kuuluvat direktiivin piiriin.

Lisätietoja: Valtioneuvoston asetuksesta vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa