Arseenikyllästeiden käyttö on loppunut

Arseenikyllästeiden käyttö Suomessa loppui 1.9.2006, koska arseenipentoksidi ei ole mukana biosididirektiivin mukaisessa vanhojen puunsuojatehoaineiden arviointiohjelmassa. Voimassa olevan kansalliset CCA-kyllästeiden hyväksynnät  peruutetaan kyseisestä päivästä lukien.

Komission tekemän säädöstulkinnan  perusteella biosididirektiivin mukainen markkinoille luovuttamisen määritelmä kattaa paitsi myynnin, myös varastoinnin mm. vähittäismyymälöissä  ja käyttäjien varastoissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki myynti on kielletty 1.9.2006  lukien ja myös kyseisten biosidien käytön oli loputtava 1.9.2006.

Ainoastaan varastointi hävittämistä ja EU:n alueen ulkopuolelle vientiä varten on sallittu.

Puunkyllästystoimialalla tämä tarkoittaa, että arseenia sisältävien kyllästeiden markkinoille luovuttaminen, mukaan lukien valmisteiden varastointi, on kielletty 1.9.2006, ja myös puutavaran  kyllästäminen näillä kemikaaleilla on kielletty.

Aiemmin kyllästetyn puutavaran saa kuitenkin myydä loppuun. 

Komission asetuksen 2032/2003/EY 4. artiklan mukaisesti voimassa olevat kansalliset CCA-kyllästeiden hyväksynnät  peruutetaan 1.9.2006 lukien.