Uusia ympäristödirektiivejä tulossa

EuP-direktiivi säätelee sitä, miten jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa tulee ottaa ympäristönäkökohdat huomioon.

EuP-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat:

  • Energiaa käytävät tuotteet ja tuotteet, joita käytetään energian tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen. Direktiivi koskee kaikkia energiamuotoja.

  • Energiaa käyttävään tuotteeseen liitettäviksi tarkoitetut osat, joiden ympäristönsuojelullista tasoa voidaan arvioida itsenäisesti (esim. tehonlähteet).

Direktiivin toteutukseen tarvittavia kansallisia säädöksiä olisi noudatettava 1.7.2006 alkaen, mutta lainsäädäntötyö on hieman jäljessä aikataulustaan.

REACH-kemikaaliasetuksen keskeinen tarkoitus on tehostaa ympäristönsuojelua, vähentää terveysriskejä, ja eläinkokeita, sekä tehostaa tietojen kokoamista eri kemikaaleista ja parantaa niihin liittyvien riskien arviointia ja iskienhallintaa.

Asetuksen arvioidaan tulevan voimaan vuonna 2007.