Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajan (valmistaja, omalla tuotemerkillä myyjä, maahantuoja) velvollisuus on järjestää sähkö- ja elektroniikkalaite­romun keräys, esikäsittely, hyödyntäminen ja muu jätehuolto sekä vas­tata niistä aiheutuneista kustannuksista.

Kotitaloudessa syntyvästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta pääsee eroon maksutta, kun romu toimitetaan asianmukaiseen keräykseen. Toisin sanoen laitteen ostaja maksaa kierrätysmaksun uuden tuotteen hinnassa ja romun voi jättää veloituksetta vastaanottopisteeseen. Lähtökohtana on, että sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa panna kaatopaikkajätteen joukkoon.

SER-lainsäädännön tavoitteena on että vuoden 2006 loppuun mennessä kotitalouksissa syntyvää sähkö- ja elektroniikkaromua kerättäisiin vähintään 4 kiloa asukasta kohden vuodessa. Lisäksi laiteluokasta riippuen kerättävästä jätteestä olisi pääsääntöisesti hyödynnettävä yli kaksi kolmasosaa ja uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä yli puolet.

Sähkö- ja elektroniikkaromuun tehtävät merkinnät

13.8. 2005 jälkeen markkinoille tullut sähkö- ja elektroniikkalaite on varustettu alla olevalla erilliskeräystä tarkoittavalla merkinnällä. Laitteesta on myös käytävä ilmi tuottaja, joka on saattanut laitteen markkinoille Euroopan yhteisössä. Merkinnästä on myös käytävä ilmi että se on toimitettu markkinoille tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tällä tunnuksella merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on romutettaessa kerättävä erillään muusta jätteestä.

kierratysmerkki.gif