Sähköromun käsittelyn hallinnointiin perustetut tuottajayhteisöt

Uuden lainsäädännön nojalla on perustettu eri tuottajayhteisöjä mm. sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätysvelvoitteiden hoitamiseksi. Tuottajayhteisön jäsenyritys pääsee hyödyntämään palvelujen yhteishankintojen kautta syntyviä etuja hallinnossa, suuremmassa volyymissa ja logistiikassa.

SELT

SELT ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomessa toimivat valaisin-, lämmitin- ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden valmistajat ja maahantuojat. Myös uusien tuoteryhmien toimittajat voivat liittyä tuottajayhteisöön, ja heille voidaan yhdistykseen perustaa omat toimialaryhmät. 

FLIP

FLIP ry on perustettu syksyllä 2004 toimimaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä annetun lainsäädännön mukaisena lamppumaahantuojien ja -valmistajien tuottajayhteisönä tuottajavastuuseen liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi.

ICT-Tuottajaosuuskunta

ICT-tuottajaosuuskunta toimii sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä annetun asetuksen mukaisena tieto- ja teleteknisten laitteiden tuottajien tuottajayhteisönä ja huolehtii toimialansa mukaisesti tieto- ja teleteknisten laitteiden valmistajien ja maahantuojien kierrätysvastuiden toteuttamisesta.

ELKER

Elker Oy on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja kierrätyksen organisointia varten marraskuussa 2004 perustettu yritys. Yhtiö tuottaa hallinto-, asiamies-, kilpailuttamis-, tilastointi-, raportointi-, ym. palveluja tuottajayhteisöille (FLIP, ICT ja SELT), jotka omistavat yhtiön. Mainitut tuottajayhteisöt ovat siirtäneet tuottajavastuuvelvoitteensa sopimuksin Elker Oy:lle.

SER-Tuottajayhteisö ry

SER-Tuottajayhteisö ry on sähkö- ja elektroniikka-alan tuottajien yhdistys, jonka tehtävänä on koordinoida jäsenyritystensä puolesta ja nimissä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys Suomessa. Serty on voittoa tavoittelematon yhteisö, johon voivat liittyä kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistukseen ja maahantuontiin osallistuvat yritykset.