Sähkö- ja teleasennusten toteutuksen suunnittelu

Sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelu tulisi aloittaa jo siinä vaiheessa, kun rakennussuunnittelija tekee rakennusteknisiä valintoja. Hyvän suunnittelun avulla projektia toteuttava ryhmä on selvillä yhteisistä tavoitteista ja töiden ruuhkautuminen ja hallitsematon kiire vähenevät.

Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija on tarpeen ottaa mukaan projektiin jo rakennushankkeen valmisteluvaiheessa.

Suunnittelu on kenties tärkein osa sähkö- ja tietojärjestelmien hankinnassa, oli kysymys uuden rakentamisesta tai vanhan peruskorjaamisesta.

Sähkö-ja tietoteknisiin järjestelmiin liittyvät tilatarpeet on usein otettava jo huomioon sellaisessa suunnitteluvaiheessa, jossa ei vielä ole tietoa kaikista taloon myöhemmin tulevista järjestelmistä. Tämä lyhentää huomattavasti niiden suunnittelu- ja toteustuaikatauluja.

Hyvät ohjeet tilatarpeiden määrittelylle löytyy ST-käsikirjasta: Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tilavaraukset.

Toteutuksen laatutaso tulee valita heti hankkeen alussa. Ohjeita asuinkiinteistöjen varustetasojen määrittämisestä löytyy ST-korteista ST 25.10-22, ST 26.06-08 ja 603.06-18.

Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija on tarpeen ottaa mukaan projektiin heti hankkeen valmisteluvaiheessa. Pienemmät kohteet hoituvat urakoitsijan toimesta, mutta laajemmissa projekteissa kannattaa käytttää sähkösuunnittelutoimiston palveluksia.

Tarvekartoituksen jälkeen suunnittelija pystyy määrittelemään  toimeksiannon laajuuden ja sen suorittamiseksi tarvittavat suunnittelutehtävät. Toimeksiannosta tulisi aina laatia kirjallinen sopimus, jossa tehtävälaajuuden lisäksi on päätetty aikataulu.

Sähkösuunnittelijan tyypillinen toimeksianto voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

  • hankkeen kustannusten arviointi
  • hankintarajojen määrittely
  • sähköselostuksen ja toteutuspiirustusten laadinta
  • urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
  • osallistuminen urakoitsijan valintaan
  • osallistuminen työmaakokouksiin ja yleisvalvontaan
  • osallistuminen toiminta kokeisiin ja käyttöönottotarkastuksiin
  • käyttöpiirustusten ja muiden käyttöasiakirjojen laadinta
  • huoltokirjan kokoaminen

Onnistunut suunnitelma on sellainen, josta sekä urakkatarjouksen laatija että työmaalla työskentelevät asentajat pystyvät päättelemään lopputulokselle asetettavat vaatimukset.