Hissien asennus ja kunnossapito

Kun työmaa on valmis hissiasennustöiden alkamiselle, toimittajaksi valittu hissiurakoitsija ottaa sen vastaan pääurakoitsijalta. Hissikuilun on oltava lähes valmis ja yleensä pääurakoitsija vastaa mm. kerrosaukkojen sulkemisesta.

HissiAsennustyömaan vastaanoton jälkeen hissiurakoitsija huolehtii turvallisuusasioista hissikuilussa ja rakenteilla olevassa hississä siihen saakka, kunnes hissi on todettu hissiturvallisuusvaatimusten mukaiseksi. Sen jälkeen hissi voidaan luovuttaa käyttöön.

Nykyisin voimassa olevat säädökset eivät mahdollista keskeneräisen eli tarkastamattoman hissin rakennusaikaista käyttöä. Tarkastustodistuksen antaminen edellyttää kaikkien turvallisuusvaatimusten täyttymistä.

Suurin osa Suomessa markkinoilla olevista hisseistä tulee maahan hissivalmistajan toimittamana kokonaisuutena, joka sisältää lähes kaikki hissin rakentamisessa tarvittavat komponentit.

Hissin luovutus tilaajalle voi tapahtua sen jälkeen, kun se on ensin tarkastettu ja tarkastuksessa todettu vaatimustenmukaiseksi. Hissiurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu antaa hissistä yksilöity vaatimustenmukaisuusvakuutus ja varustaa hissin kori CE-merkillä, joka on kiinnitettävä hissikorin sisäpuolelle näkyvälle paikalle.
  

Käyttö ja kunnossapito

Voimassa olevien säädösten mukaan hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hissille laaditaan kunnossapito-ohjelma ja hissiä huolletaan myös ohjelman mukaisesti. Hissin haltijaa edustavat tyypillisesti asunto-osakeyhtiöissä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.

Hissin huoltoViat ja puutteet tulee korjata riittävän nopeasti ja hissille tulee tehdä asianmukaiset tarkastukset. Hissiä koskevien asiakirjojen pitää olla huoltajien ja tarkastajien käytettävissä. Tulee myös huolehtia, että hissistä pelastaminen tapahtuu turvallisesti.

Hissin kunnossapitotyöhön hissin haltijan on käytettävä hissihuoltoliikettä, joka laatii huolto-ohjelman. Vuosittain hissien kunnossapito edellyttää tyypillisesti alle kymmentä suunniteltua huoltokäyntiä vuodessa vika- ja päivystyskäyntien lisäksi.

Määräaikaistarkastuksia hisseille suorittavat sähköturvallisuuslain tarkoittamat valtuutetut tarkastuslaitokset. Valtuutetut laitokset nimeää Tukes, joka myös järjestää hissiturvallisuustutkintoja ja on mukana voimassaolevien säädösten kehittämisessä.

 

  
Tukesin Hissillä turvallisesti -opas (pdf)