Sähkölaitteiston haltijan kunnossapito-opas

Sähkölaitteistojen kunnossapito-oppaassa käydään läpi laitteiston käyttöönottoa, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia määräyksiä sekä laitteiston haltijan vastuita.

Lataa Sähkölaitteiston haltijan kunnossapito-opas (pdf)

Kesäkuussa 2017 julkaistu opas on suunnattu rakennusten haltijoille, kiinteistöyhtiöille, liiketilojen omistajille ja vuokralaisille sekä tarkastajille ja paloviranomaisille.

Opas käsittelee olemassa olevien rakennusten sähkölaitteistojen kunnossapitoa ja tarkastuksia. Se antaa tietoa niistä vastuista ja velvoitteista, jota laitteiston turvallinen käyttö edellyttää.

Suomen lainsäädäntö asettaa sähkölaitteiston haltijalle useita laitteiston kunnossapitoa koskevia velvollisuuksia. Sähkölaitteiston haltija voi tilanteesta riippuen olla joko kiinteistön omistaja, vuokranantaja tai vuokratiloja käyttävä toiminnanharjoittaja. Vastuunjaosta on suositeltavaa sopia tuotanto- ja toimitilojen vuokrasopimuksia tehtäessä.

Suuremmilla, sähkölaitteistoluokkaan 2 kuuluvilla laitteistoilla (nimellisjännite yli 1 000 V tai liittymisteho yli 1 600 kVA) tulee olla käytön johtaja, mutta myös tätä pienemmille sähkölaitteistoille on suositeltavaa nimetä niiden kunnossapidosta vastaava henkilö. Sähkölaitteiston huollosta ja kunnossapidosta voi tehdä myös sopimuksen sähköurakoitsijan kanssa. Sähkölaitteistojen kunnossapitotoimintaa harjoittavien sähköurakoitsijoiden yhteystietoja on koottu esimerkiksi Henkilö- ja yritysarviointi SETI oy:n SETI Pro -hakemistoon.

Sähkölaitteiston haltijan kunnossapito-oppaan on laatinut Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kunnossapidon asiantuntijaryhmä Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry:n ja Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry:n rahoituksella.

Opas on julkaistu pdf-muodossa STUL:n sivuilla. Oppaan voi myös tilata veloituksetta painettuna versiona osoitteesta tilaukset@sahkoinfo.fi. STUL:n jäsenyritykset voivat ladata liiton jäsensivuilta myös kunnossapitotarkastuksiin sopivan sähkökatselmuslomakkeen ja -pöytäkirjan.

  

Sähkölaitteiston haltijan kunnossapito-opas (pdf)