Sähköjärjestelmien kuntotutkimukset

Sähköteknisellä kuntotutkimuksella tarkoitetaan kiinteistön sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin kohdistuvaa selvitys- ja tutkimustyötä sekä tulosten kirjallista raportointia, johon varsinainen korjaussuunnittelu tai toteutus perustuvat.

Sähköjärjestelmän kuntotutkimusKuntotutkimukseen voidaan päätyä esimerkiksi suoritetun kuntoarvion perusteella tai ennen kiinteistön laajemman korjaussuunnittelun aloittamista. Sähkö- ja tietotekninen kuntotutkimus voi kattaa laajasti kiinteistön sähkötekniset järjestelmät tai kuntotutkimus voi keskittyä vain haluttuihin järjestelmiin.

Sähköteknisessä kuntotutkimuksessa selvitetään, miten rakennuksen sähköjärjestelmä vastaa tämän päivän vaatimuksia turvallisuuden ja toiminnan kannalta. Kuntotutkimuksessa osien tekninen ikä arvioidaan ja laite- ja järjestelmätoiminnot testataan.

Tavoitteena on selvittää järjestelmän toiminta ja kunto ja löytää esimerkiksi lämpökuvauksilla mahdolliset paloriskejä aiheuttavat kohdat sekä selvittää korjaustarpeet. Tutkimusta tehdään kirjallinen raportti.


Kuntotutkijan pätevyys

Kuntotutkimuksen tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö. Sähkökeskuksien lämpökuvauksen suorittajalla tulee olla kokemusta vastaavista mittauksista ja hänen pitää kyetä tulkitsemaan mittaustuloksiaoikein. Sähkölaitteistossa lämpökuvaukseen liittyy myös kuormitusvirtojen mittaus ja tämän tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö.

Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy myöntämä sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyystodistus on osoitus pätevyydestä suorittaa kuntotutkimuksia ja laatia kuntoarvio sekä korjausohjelma. Seti Oy pitää pätevyyden saaneista kuntotutkijoista rekisteriä.


Lisätietoa:

Sähkölaitteistojen kunnossapitotarkastukset ja kuntotutkimukset