Lisätietoja ja linkkejä

Sähkötietokortisto (ST-kortisto):

Saatavana olevat seuraavat ST-kortit:www.sahkoinfo.fi

 • ST 96.01 Sähkölaitteiston hoito ja kunnossapito
 • ST 96.02 Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadinta
 • ST 96.03 Hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksojen määrittäminen. Esimerkit

Lisätietoja sähkötietokortistosta (ST-kortisto) Sähkötieto ry:stä tai Sähköinfosta.


Lait, määräykset ja ohjeet 

 • Maankäyttö- ja rakennusasetus (/1999) 66 §
 • Rakennusmääräyskokoelman julkaisu A4 ”Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje”
 • Käytössä olevan asuintalon huoltokirja, Ympäristöministeriö
 • Asuntokauppalain (843/1994) 4 luku 15§www.sahkotieto.fi
 • Sähköturvallisuuslaki (410/96)
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (517/96)
 • Kiinteistön huoltokirja, HKR-Rakennuttaja
 • Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. RAKLI, 2001
 • Määräaikaistarkastusohjeet ST-kortistosta Sähköinfosta.


Tekijöitä ja koulutusta