Sähkö- ja rakentaminen 2014

10.11.2014

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n vuosittain julkaisema Sähkö & rakentaminen -lehtiSR_syksy_2013_kuva_Sivu_1.jpgSR_syksy_2013_kuva_Sivu_1.jpg kertoo sähkö- ja teleurakoinnin keskeiset uutiset rakennusalalle, viranomaisille ja muille sidosryhmille. Lisäksi lehdessä kerrotaan uuden tekniikan mahdollisuuksista, urakoinnin pelisääntökysymyksistä ja sähköalan määräyksistä.     

Vuoden 2014 Sähkö- ja rakentaminen -lehtiLehden vuoden 2014 numerossa esitellään onnistuneita esimerkkejä kiinteistöjen sähköistysratkaisuista sekä kerrotaan sähkötöiden tilaamisesta, energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista ja sähkö- ja telealan tuoreista määräysmuutoksista. Painettu lehti postitettiin marraskuussa 2014 Locus-lehden tilaajille.