Sähköpalot ja sähköturvallisuus

Suurin osa sähkölaitteista aiheutuvista onnettomuuksista johtuvat viallisista tai virheellisesti korjatuista laitteista, huolimattomuudesta, varomattomuudesta tai lasten leikeistä. Huonoon kuntoon menneet sähköasennukset ovat myös riskitekijä.

Sähkölaitteiden käytössä pitää muistaa varovaisuus, jotta säästytään onnettomuuksilta.

Sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Pääperiaate
on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia,  kuten kiinteiden valaisimien ja peilikaappien asennuksia. Maallikko saa tehdä ainoastaan eräitä pieniä töitä, jos varmasti tietää osaavansa.

Sähkölaitteiston haltijalla on vastuu käyttämästäään ja korjaamastaan sähkölaitteesta. Koska väärin käytetty tai korjattu sähkölaite voi aiheuttaa hengen- tai palovaaran, on syytä noudattaa annettuja ohjeita ja kääntyä sähköalan ammattilaisen puoleen.


Sähköpalot

Suomessa sattuu vuosittain noin pari tuhatta tulipaloa, jotka yleensä ovat jollain tavoin lähtöisin sähkölaitteista tai -asennuksista.

Sähköpaloja voidaan ehkäistä:

  • käyttämällä sähkölaitteita oikein
  • huolehtimalla että vioittuneet laitteet korjataan välittömästi
  • huolehtimalla sähköasennusten hyvästä kunnosta
  • huolehtimalla että sähkölaitteiden päälle ei jätetä tavaroita ja että laitteiden tuuletusaukot eivät ole tukittuna
  • olemalla varuillaan vanhojen sähkölaitteiden kanssa ja varmistamalla että ne huolletaan tai poistetaan käytöstä jos niissä ilmenee viallisia oireita
  • siivoammalla pölyt säännöllisesti sähkölaitteista
  • olemalla varovainen sähkölaitteiden kanssa varsinkin kosteissa tiloissa ja ulkona
  • jättämällä sähköasennukset ammattitaitoiselle sähköasentajalle

Myös pesu- ja astianpesukoneet aiheuttavat joskus tulipaloja, joten niitä ei kannata koskaan jättää käymään huoneistoon ilman vartiointia. Koneissa esiintyy yleensä vikaantumisen merkkejä ennen kuin ne aiheuttavat
vaaratilanteita.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo sähköturvallisuutta Suomessa. Tukes tekee sähkölaitteiden markkinavalvontaa sekä valvoo
sähköasennuksia ja sähköurakoitsijoita.

Kodin sähköturvallisuusoppaan verkkoversio tarjoaa perustiedot joka kodin sähköturvallisuudesta huolehtimiseen.