Tietoliikennekaapelointi kuntoon putkiremontin yhteydessä

Taloyhtiön tietoliikennekaapeloinnin uusimistarve kannattaa selvittää samalla, kun putkiremonttia suunnitellaan. Tietoliikennekaapeloinnin johtoteiden asennus muiden korjaustöiden yhteydessä säästää kustannuksia ja mahdollistaa kaapeloinnin helpomman uusimisen.

Taloyhtiön putki- ja sähköremontti edellyttävät merkittäviä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä huoneistoissa ja mahdollisesti porraskäytävissä ja muissa yhteisissä tiloissa. Taloyhtiön puhelinsisäjohtoverkon ja antenniverkon uusimistarve lisääntyy monissa taloyhtiöissä lähivuosina. Taloyhtiö voi saada merkittäviä kustannushyötyjä, jos putkiremontin yhteydessä toteutetaan ainakin johtotiet myöhemmin tehtävää tietoliikennekaapelointia varten.

Yhteisillä rakenteellisilla ratkaisuilla minimoidaan myös pölyiset ja meluisat työvaiheet ja parannetaan paloturvallisuutta. Ratkaisut ovat aina taloyhtiökohtaisia.

Taloyhtiön perinteinen puhelinsisäjohtoverkko ei sovellu todella nopeille laajakaistayhteyksille. Eniten ongelmia on odotettavissa taloyhtiöissä, joiden sisäjohtoverkot on rakennettu ennen vuotta 1980. Käytetyt kaapelityypit, jakamoratkaisut ja huoneistokaapeloinnit eivät vastaa tämän päivän tarpeita ja niihin saattaa liittyä tietoturvariskejä.


Hyvin suunnitellusta ja toteutetusta tietoliikennekaapeloinnista on monia hyötyjä:

 • Nopeat internetliittymät palveluineen
  – vähintään 100 Mbit/s / koti
  – etätyömahdollisuus suojattu yhteyttä pitkin

 • Digitaaliset tv-palvelut
  – maanpäällisestä verkosta
  – kaapeli-tv-verkosta
  – satelliiteista
  – IPTV
  – Tilausvideopalvelut

 • Puhelinpalvelut
  – perinteiset analogiset puhelut
  – VoIP-puhelut

 • Rakennusautomaation ja turvatekniikan palvelut kodeille ja kiinteistölle


Lisätietoa:

Asuinrakennusten sähköasennusten modernisoinnit

Yleiskaapelointijärjestelmiä ja antenniverkkoja suunnittelevien ja asentavien yritysten yhteystietoja löydät SETI pro -hakemistosta.