Tietoverkkojärjestelmä laajakaistayhteydelle

Taloyhtiön tietoverkko koostuu yleensä parikaapelointijärjestelmästä (perinteinen puhelinverkko tai yleiskaapelointijärjestelmä) sekä sitä hyödyntävästä laajakaistajärjestelmästä. Yleensä taloyhtiön kaapelointijärjestelmä ja teletilat suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat erilaisten laajakaistaratkaisujen käytön huoneistokohtaisesti eli laajakaistapalveluja voidaan kilpailuttaa asukaskohtaisesti.

Kaapelointi suositellaan toteutettavaksi kategoria 6 kaapeleilla. Yleisin liitintyyppi kierretylle parikaapeleille lähiverkossa on RJ-45. Kuva: Mikko ArvinenTaloyhtiön parikaapelointijärjestelmä suositellaan toteutettavaksi yleiskaapelointistandardin SFS-EN 50173-1 mukaisella luokan E yleiskaapelointijärjestelmällä, jossa käytetään kategoria 6 kaapeleita ja kytkentäkomponentteja. Järjestelmä soveltuu kodin nykyisiin ja lähitulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin.

Henkilökohtainen liittymä on yleisin tapa hankkia kiinteä internet-yhteys kotiin. Liittymä perustuu palveluoperaattorin (teleoperaattori, kaapeli-tv operaattori tms.) toimittamaan liittymäpalveluun (esimerkiksi ADSL -,  kaapelimodeemi- tai muu laajakaistapalvelu), joka sisältää yhteyden internetiin halutulla nopeudella ja lisäpalveluilla. Operaattori hoitaa kytkemiseen liittyvät toimenpiteet ja vuokraa tai myy yhteyden muodostamiseen tarvittavat laitteet. Liittymän ylläpito- ja tukipalvelut kuuluvat yleensä palvelupakettiin.


Taloyhtiön yhteinen laajakaistajärjestelmä voidaan toteuttaa kahdella eri perusvaihtoehdolla:

  • jaettu liittymäratkaisu, joka on avoimen mallin mukainen eli palveluyrityksestä tai verkkoyrityksestä riippumaton ratkaisu, joka laitteineen ja palvelimineen on taloyhtiön omistama, hallinnoima ja ylläpitämä. Taloyhtiö voi kilpailuttaa ja hankkia erikseen verkon komponentit ja palvelut.

  • palveluyrityksen tarjoama kiinteistöliittymään pohjautuva verkkoratkaisu.
    Internet-palveluyritys tuo talojakamoon datakytkimen tai keskittimen, joka liittyy verkkoyrityksen omaan alueelliseen verkkoon ja sitä kautta internetiin sekä taloyhtiön talojakamon ristikytkennän kautta huoneistojen verkkoihin. Huoneistot tekevät sopimuksen palveluyrityksen kanssa ja liittyvät datakytkimen tai keskittimen kautta suoraan palveluyrityksen verkkoon.


Kiinteistöliittymä ei vaadi taloyhtiöltä investointeja taloverkkoon tai laitteisiin, jos kiinteistön nykyistä kaapelointia on mahdollista hyödyntää. Palveluyrityksen valinta voidaan tehdä ristikytkennässä, jos useat palveluyritykset tuovat omat laitteensa talojakamoon.