Kiinteistön tietoliikenneverkko

Nykyaikainen kiinteistön sisäinen tietoverkko on monipalveluverkko, joka kykenee välittämään häiriöttömästi ja nopeasti monia erilaisia tietoliikenne- ja viestintäpalveluja.

Kiinteistön ikä, varustetaso ja sijainti vaikuttavat paljon siihen, millaisia tietoteknisiä ratkaisuja kiinteistössä on mahdollista toteuttaa ja miten suureksi kustannukset muodostuvat. Peruslähtökohtana kiinteistön tietoteknisten valmiuksien parantamisena voidaan pitää sitä, että tietoverkon on sovelluttava laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv -palvelujen jakeluun.

Kaapeloinnin teknisen elinkaaren tulee olla vähintään 25 vuotta. Taloyhtiöiden kannattaa harkita tietoteknisiä ratkaisujaan perusteellisesti, koska kyseessä on kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen hankinta.

 
Asuinkiinteistöjen monipalveluverkotAsuinkiinteistön tietoliikenneverkon tulisi
mahdollistaa ainakin seuraavat palvelut:

  • Nopeat Internet-liittymät palveluineen
  • Digitaaliset tv-palvelut ja teräväpiirtolähetykset
  • Puhelinpalvelut
  • IPTV
  • Tilausvideot (VoD) ja muut mediasisällön tilauspalvelut (Chromecast, Apple TV tms.)
  • Rakennusautomaation palvelut
  • Turvatekniikan palvelut
  • Kiinteistön sisäiset tietoliikenne- ja viestintäpalvelut

Verkon tulee mahdollistaa palvelut jokaiseen kotiin riippumatta siitä, millaiseen ulkoiseen verkkoon kiinteistö on liitetty. Näitä ulkoisia verkkoja voivat olla esimerkiksi optinen liityntäverkko, kaapeli-tv-verkko ja maanpäällisten tv-lähetysten verkko. Verkon avoimuuden periaate antaa taloyhtiölle ja asukkaille mahdollisuuden kilpailuttaa teleurakoitsijoita sekä verkkoyhteyksiä ja viestintäpalveluja tarjoavia teleyrityksiä.

Lisätietoa aiheesta löydät alan liittojen julkaisemasta Asuinkiinteistöjen tietoliikenneverkon uudistaminen -oppaasta sekä oppaan tiivistelmästä: