Sähköturvallisuus valaisinasennuksissa

Sähköturvallisuus tulee ottaa huomioon myös valaisinten asennuksessa.

Kiinteästi tehtävät asennukset 230 voltin valaisinjärjestelmissä kuuluvat aina ammattilaisille.Asuntojen valaistusasennuksien jännite on 230 volttia ja kiinteästi tehtävät asennukset 230 voltin järjestelmissä kuuluvat ammattilaisille. Monet halogeeni- ja ledivalaisimista toimivat 24 voltin tai 12 voltin jännitteellä, jolloin asennuksissa käytetään erillistä muuntajaa.

Alle 24 voltin valaistusasennuksien tekeminen on sähköturvallisuusmääräyksien mukaan sallittua myös maallikolle. Tällöinkin on huolehdittava, että valaistuksen asennusohjeita noudatetaan tarkasti. Merkittävin asia on sähköjohtojen liitosten tekeminen asianmukaisesti sekä suojaetäisyyksien noudattaminen, jotta valaisin pääsee jäähtymään.

Maallikko saa asentaa myös katossa olevaan valaisinpistorasiaan valaisinpistokkeella asennettavan valaisimen. Mikäli katossa on vanhanaikainen sokeripalaliitin ja koukku, niin maallikko saa asentaa kiinteän kattopitorasian katossa olevaan jakorasiaan.

Valaisinpistorasioita on maadoitettuja ja maadoittamattomia ja pistokkeen asentamisessa on tiedettävä niiden erot. Väärin asennetun metallirunkoisen valaisimen runko voi olla hengenvaarallisen jännitteinen. Ennen valaisimen kytkemistä on aina varmistettava, että kytkentäpiste on jännitteetön esimerkiksi irrottamalla sulake sähkökeskuksesta.


Valaisimien kotelointiluokat

Sähkölaitteiston kotelointiluokat ilmaistaan IP-luokituksella, jotka määräytyvät asennusympäristön mukaan. Erityisesti kosteissa tiloissa ja ulkona on oltava tarkka, että valaisimen kotelointiluokitus on asennusolosuhteisiin sopiva, muuten sähköiskun vaara on suuri.

Kosteissa tiloissa valaisimen IP-luokitus vaihtelee välillä IP23 – IP65, riippuen vesipisteiden läheisyydestä. Ulkona katoksen alla olevaan valaisimeen suositellaan IP44 kotelointiluokkaa ja kunnolla pihalla oleviin valaisimiin IP65.


Oman alueesi sähköasentajat löydät Löydä sähkömies-sivuilta.