Kerrostalossakin kannattaa hyödyntää aurinkosähköä

6.3.2017

Suomessa aurinkosähkön rakentaminen omakotitaloihin on jo hyvässä vauhdissa, mutta kerrostaloissa ollaan vasta aivan alkuvaiheessa.

Suomessa kerrostalojen asunto-osakeyhtiöissä on vasta kymmenisen aurinkovoimalaa. Kerrostaloissa aurinkosähköä voidaan käyttää useilla eri kytkentätavoilla. Näitä ovat yksittäiseen huoneistoon liitetty voimala, takamittarointi sekä voimalan liittäminen kiinteistösähköön.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa voimala liitetään yksittäisen huoneiston tarpeisiin. Investoinnin tekee osakas tai huoneiston haltija ja taloyhtiö antaa luvan kattopinta-alan käyttämiseen. Koska kulutus erityisesti päiväsaikaan on vähäistä, taloudellisuutta ei saavuteta kuin poikkeustilanteessa.

Takamittarointi puolestaan on monimutkainen järjestely, joka vaatii yhtiössä sataprosenttisen hyväksynnän osakkailta, koska maksuperuste lisääntyy. Tämä vaihtoehto mahdollistaa suurimman järjestelmäkoon, mutta on prosessina työläs. Takamittaroinnissa asunto-osakeyhtiöstä tulee sähköntoimittaja ja se mittaroi ja laskuttaa sähkön yhtiössä olevilta käyttäjiltä.

Kiinteistösähköön liittäminen on suositeltavin ja suoraviivaisin tapa: se ei vaikuta asukkaiden omiin sähköliittymiin ja tuotanto vähentää kiinteistösähköliittymän kulutusta. Kiinteistösähköön liitetyn aurinkovoimalan hintaluokka taloyhtiössä on 10 000 – 100 000 euron paikkeilla, riippuen monesta tekijästä.


Aurinkoenergia korvaa ostosähköä

Aurinkovoimala on kannattava investointi, kun tuotanto käytetään itse. Korvaamalla verkosta ostettavaa sähköenergiaa pudotetaan siirron ja veron sisältämää sähkölaskua noin 12–16 senttiä kilowattituntia kohden. Verkkoon myytäessä korvaus on huono: noin 2–6 senttiä kilowattituntia kohden.

Oikea järjestelmäkoko määritellään tuntipohjaisen analyysin perusteella, jossa hyödynnetään toteutunutta dataa kulutuksesta. Nyrkkisääntönä on, että taloudellisesti kannattavaa on tuottaa 10–20 prosenttia vuosittaisesta sähköntarpeesta omalta katolta. Suurempi osuus johtaa kesäaikaan runsaaseen sähkön myyntiin. Aurinkovoimala on varmasti kannattava investointi suurehkoissa taloyhtiössä, joissa on koneellinen ilmanvaihto.

Panelistosta tuleva tasavirtakaapelointi viedään verkkoinvertterille, joka huolehtii suojauksista ja synkronoituu verkkoon. Verkkoinvertteri asennetaan useimmiten sähköpääkeskukseen. Muita komponentteja ei tyypillisesti ole: akkujen käyttäminen verkkoon liitetyssä järjestelmässä ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa. Kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti tuotannon omakäyttöosuus eli se, kuinka paljon tuotannosta voidaan hyödyntää itse. Tämän laskeminen edellyttää tuntitason tarkastelua.

Kattava kartoitus sisältää ainakin seuraavat tiedot: tuntianalyysi tuotannosta ja kulutuksesta, taloudellisuusmallinnukset, havainnekuvat panelistosta sekä asennustapa- ja kaapelointiselvitys. Ilmakuvaus kiinteistöstä on usein erittäin hyödyllinen. Investointipäätöksen tulee perustua tietoon eikä arvaukseen.

  
Aurinkosähköinvestointi kerrostaloyhtiössä

  • Tarkista paistaako katolle aurinko?
  • Tarkista kuinka paljonko kiinteistösähkön kulutus on?
  • Tilaa kartoitus. Kartoitusraportti yhtiökokoukselle.
  • Selvitä kunnan rakennusvalvonnasta, tarvitaanko toimenpidelupa.
  • Kilpailuta. Hintaeroja on kehittyvällä markkinalla runsaasti.
  • Yhtiökokous päättää hankinnasta.