Omaa tuulienergiaa kannattavasti

7.3.2011

Sähköä tuottava pientuulivoimala on houkutteleva ajatus sähkön hinnan noustessa. Miten sitten hyödyntää saatua sähköä: lämmitykseen, lataussähköön ja lämmitykseen vai oman talon kaikkeen sähkönkäyttöön. Ennen hankintapäätöstä kannattaa varmistaa kunnan rakennustarkastajalta lupa tuulivoimalan pystyttämiseen kunnan alueella. Verkkoyhtiöltä saa tiedot voimalan verkkoon liittämisestä ja tarvittavista dokumenteista.

Pientuulivoimalan käytön peruslähtökohtana ovat tuuliolosuhteet. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että rannikolla on paremmat tuuliolosuhteet kuin sisämaassa, mutta myös sisämaassa tuulivoimatuotanto on kannattavaa.

Olennaista on, että tuulivoimala sijaitsee mahdollisimman tuulisella ja korkealla paikalla. Korkeutta voidaan lisätä sijoittamalla tuulivoimala mastoon, joka kestää mekaanista rasitusta. Salamaniskun vaikutusta mastoon ja laitteisiin voidaan estää asianmukaisella ukkossuojauksella.

Mutta ennen kuin ryhtyy tilaamaan tuulivoimalaa, on otettava yhteys kunnan rakennustarkastajaan ja varmistettava, että voimalan saa pystyttää. Määräyksen vaihtelevat kunnittain ja alueen mukaan: kaavoitetulla alueella vaaditaan rakennuslupa ja toimenpidelupa, kun taas kaava-alueen ulkopuolella vaaditaan toimenpidelupa.


Laitteisto käyttötarkoituksen mukaan

Kuva Sisko VuorenmaaTuulivoimalan teknisiä ominaisuuksia määrittää EN 50438 -standardin Suomea koskeva osa. Asennukset saa tehdä vain sähköalan ammattilainen, jolla on asianmukaiset asennusluvat. Helpoin tapa hankkia pientuulivoimala on avaimet käteen -periaate.

Omakotikäytössä noin 2 kilowatin (kW) tuulivoimala voi tuottaa jopa puolet omakotitalon valaistukseen ja laitteisiin tarvittavasta sähköstä lukuun ottamatta lämmitystä.

Lämmön ja lataussähkön tuotantoon tarvitaan tuulivoimalan koneisto, masto, maakaapeli tuulivoimalasta kiinteistöön, ohjausjärjestelmä ja lämpövastus sekä latausakusto energian varastointia varten.

Sähköverkkoon energian syöttämistä varten tarvitaan liityntä, jossa kaikkein vaivattomin ratkaisu on kantaverkkokytkin. Ratkaisussa tuulivoimala tuottaa sähköä talon verkkoon, jolloin sähköä voidaan käyttää yhdessä maa- tai ilmalämpöpumpun kanssa. Kytkin muuttaa tuulivoimalan tuottaman sähkön samanlaiseksi kuin sähköyhtiön liittymässä, jolloin tuulivoimalan sähkö on suoraan käytettävissä kiinteistön laitteissa.

Mikäli sähköä halutaan syöttää yleiseen jakeluverkkoon ja varsinkin saada siitä rahallista korvausta, on liittymä varustettava kaksisuuntaisella mittauksella. Lisäksi ennen laitoksen yleiseen jakeluverkkoon liittämisluvan saamista on laitteistosta annettava seikkaperäiset tiedot paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle.

Kiinteistölämmittimen avulla tuulivoimala kytketään lämmitysvastukseen, jolloin tuulienergia muutetaan suoraan lämmitykseksi. Kiinteistölämmittimen idea on pitää tuulivoimalan pyörimiskierrokset optimitasolla. Kiinteistölämmitin voidaan kytkeä massavaraajiin, öljypattereihin tai sähkövastuksiin. Termostaatin täytyy olla signaaliohjattava.

Yksinkertaisin tuulivoiman käyttökohde on kiertovesilämmityksen lämmönvaraaja, jonka vastuksiin tuulivoimala kytketään. Samoissa vastuksissa voidaan käyttää rinnakkain sekä verkkosähköä että kiinteistölämmitintä, joiden vuorottelu tapahtuu ohjauksella.


Energian tuotto

Raakana keskiarvona voidaan sanoa, että rannikkoalueen keskimääräisessä tuulennopeudessa 5–7 metriä sekunnissa saadaan voimalan koko vuoden keskiarvoksi kertomalla voimalan nimellisteho kertoimella 0,35–0,4. Sisämaassa asennuspaikan mukaan kerroin on 0,2–0,3. Esimerkiksi 10 000 W voimalan keskituotto rannikolla on noin 4 000 W jatkuvana tehona läpi vuoden.

Energiantuoton perusteella voi laskea kuoletusajan voimalaitoshankinnalle suoraan vertaamalla hintaa energian ostohintaan. Toistaiseksi Suomessa ei myynti suoraan yksityiseltä yksityiselle ole mahdollista.


Lähteet:

Motivan julkaisu Omaa tuulienergiaa;
www.ok-antenni.com > Tuulivoima

Lisätietoja:

www.motiva.fi
www.ok-antenni.com