Tuuli- ja aurinkosähköisten järjestelmien asennukset

9.3.2011

Energianhinnan voimakas nousu tulee varmasti lisäämään kotitalouksien kiinnostusta aurinko- ja tuulienergiaan. Tulevaisuuden omakotitalon sähköjärjestelmät saattavat olla varsin erinäköiset kuin tänä päivänä.

Tuuligeneraattori. Kuva Pertti A. MäkinenAurinkoenergiaa on jo pitkään hyödynnetty erityisesti loma-asuntojen valaistussähkön tuottamiseen paikoissa, joihin sähkön tuominen on vaikeaa tai kohtuuttoman kallista. Myös kotikäyttöön soveltuvia tuulisähköjärjestelmiä on tullut markkinoille.Tulevaisuuden omakotitalon sähköjärjestelmät saattavatkin olla varsin erinäköiset kuin tänä päivänä.

Erillinen järjestelmä vai useiden eri tekniikoiden yhdistelmä?

Loma-asunnoissa aurinkosähköjärjestelmä koostuu yksinkertaisimmillaan aurinkopaneelista, akuista ja pienoisjännitteisestä 12 V:n tai 24 V:n sähköverkosta, johon pääsääntöisesti kuuluu vain valaisimia käyttökytkimineen. Lisäksi voi olla televisiolle otettu invertterin kautta syöttö.

Näitä asennuksia ovat voineet tehdä myös maallikot, sillä mahdolliset invertterit ovat pistorasiallisia kosketussuojattuja malleja.

Jos järjestelmästä aletaan syöttää pienoisjännitettä suurempaa jännitettä kiinteään verkkoon, asennusta koskevat samat sähköasennusvaatimukset kuin normaalistikin. Järjestelmät voivat koostua myös useista eri energiansyöttökomponenteista, jolloin niiden kytkeytyminen kokonaisuuteen on syytä suunnitella huolella.

Energiamuotoja voivat olla muun muassa aurinko- ja tuulisähkö, generaattorit tai jakeluyhtiön sähköliittymä. Tämä onkin todennäköisin vaihtoehto, kun halutaan varmistaa sähkön saanti säistä riippumatta. On tietysti huolehdittava, että asennukseen kuuluvat komponentit ovat keskenään yhteensopivia ja esimerkiksi eri järjestelmien syöttämät jännitteet ovat jo valmiiksi sopivat tai muunnetaan sopiviksi esimerkiksi akuille tai vaihtosuuntaajalle.

Miten valtakunnanverkko liitetään aurinkosähköjärjestelmään?

Tuuligeneraattorin ohjain. Kuva Pertti A. MäkinenKun halutaan käyttää itse tuotettua sähköenergiaa täydentämään sähköyhtiön verkosta tulevaa sähköä, tarvitaan verkkokytkin. Verkkokytkimien kanssa ei pääsääntöisesti käytetä akkuja, vaan tuulen tai auringon tuottama sähköenergia käytetään suoraan. Tällaisen kytkennän avulla saadaan käytettyä omaa energiaa ja sen kapasiteetin loputtua täydennettyä verkosta tulevalla loput tarpeesta.

Jännite voi näissä järjestelmissä olla hengenvaarallinen. Niin ketjutettujen aurinkopaneelien kuin tuuligeneraattorin navoissa voi olla vaarallinen jännite.

Vaikka järjestelmä olisi erotettu, erottimen syöttöpuoli voi olla jännitteinen. Tuuligeneraattoria asennettaessa pitää muistaa estää roottorin pyöriminen ennen kuin järjestelmä on valmis. Järjestelmien asennuksessa on hyvin tärkeää perehtyä huolella niiden asennusohjeisiin sekä oman turvallisuuden että tietysti myös luotettavan lopputuloksen varmistamiseksi.

Aurinkopaneelit ja salamat

Katolle asennettavat aurinkopaneelit yleistyvät koko ajan. Aurinkopaneelit eivät lisää salamavaurioiden riskiä kunhan noudatetaan valmistajan ohjeita ja käytetään asennuksessa sähköalan ammattilaista. Asianmukaisella ylivirta- ja ylijännitesuojauksella saadaan turvattua myös aurinkosähköjärjestelmän osat sähköverkossa sattuvilta vikatilanteilta. Jos sähkökeskuksessa ei ole rakennuksen päämaadoituskiskoon liitettyjä ylijännitesuojia, ne kannattaa asennuttaa. Näin saadaan suojattua aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaaja sähköverkosta päin tulevilta ylijännitteiltä.