Sähköalan linkkejä

Sähkötöiden tilaaminen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toiminnanharjoittajarekisteri

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

Suomessa sähköasennustöitä saavat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin rekisteröimät sähköliikkeet. Jos olet tilaamassa sähkötöitä yritykseltä, jonka nimeä ei löydy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toiminnanharjoittajarekisteristä, ei yritys toimi Suomessa laillisesti, eikä asennusten turvallisuudesta voi antaa mitään takuita.


SETI Pro

SETI Pro -hakemistoHenkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n ylläpitämään SETI Pro -hakupalveluun on listattu yrityksen sertifioimien, luvallisesti ja ammattitaitoisesti toimivien, sähkö-, tele-, antenni- ja automaatioalan yrityksen yhteystiedot.
     

Luotettava kumppani =>Luotettava kumppani

Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani -palvelusta on helppo tarkistaa, onko yritys hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteensa, kuten verot ja työeläkemaksut, asianmukaisesti.
  

Löydä sähkömies =>Löydä sähkömies

Sähköurakoitsijoiden ja sähköalan järjestöjen ylläpitämään tieto- ja hakupalveluun on koottu runsaasti kuluttaja-asiakkaiden palveluun erikoistuneiden sähkömiesten yhteystietoja eri puolilta Suomea.

  
NSS Sähkösuunnittelijat ry

Sähkösuunnittelijoiden jäsenluetteloon on koottu yli sadan sähkösuunnittelutoimiston ja lähes 500 yksittäisen sähkösuunnitelijan yhteystiedot.

  

Energian käyttö ja säästö


http://www.energiatehokaskoti.fi/Energiatehokas koti

Motivan ylläpitämällä sivulla kerrotaan, miten pientalo suunnitellaan ja rakennetaan energiaa säästäväksi ja tervelliseksi.

 
Tietoa sähkölämmityksestä =>Energiateollisuuden asiakkaat-sivut

Tietoa sähkösopimuksista, sähkönkulutuksesta, sähkölaitevertailuja ja kodinkoneista.  

http://www.helsinginenergia.fi/sahko/energiakeskus.htmlHelenin energianeuvonta

Energiayhtiö Helenin energiankäytön neuvontasivuilla kerrotaan esimerkiksi kodin sähkölaitteiden sähkönkulutuksesta, sähkön kysyntäjoustosta sekä etäluettavista sähkömittareista.

 
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ryKysy sähköstä -palvelu

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n palvelu tarjoaa vastauksia moniin sähkönkäyttöön liittyviin kysymyksiin. Jos vastausta ei löydy valmiina, voit lähettää aina myös oman kysymyksesi.

Lämmin koti -sivuille =>Lämmin koti -sivut

Sähkölämmitysfoorumi ry:n sivuille on koottu runsaasti tietoja sähkölämmityksen monista eduista.
  

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/Motivan kuluttajasivut

Valtion virallisen energianeuvojen sivuille on koottu runsaasti tietoa esimerkiksi kodinkoneiden valinnasta, energiaa säästävistä rakentamistavoista, uusiutuvan energian hyödyntämisestä, lämpöpumpuista sekä energiatehokkaasta liikkumisesta.

Sähkön hintavertailu 
 

Energiaviraston sähkön hintavertailupalvelu auttaa kilpailuttamaan edullisimman sähkösopimuksen.