Sähköauto on jo todellinen vaihtoehto

1.3.2018

Sähköautoa tai hybridiä harkitsevan kannattaa miettiä, millainen uusi ajoneuvo itselle parhaiten sopisi ja missä ja miten sitä mahdollisesti ladataan.

Suomalaisen yhdensuuntainen keskivertosiirtymä on kerrallaan noin 15 kilometriä ja päivässä yhteensä 45 kilometriä. Lyhyet matkat onnistuvat sähköllä helposti, eikä niitä varten tarvita tehokkaita latauspisteitä. Enemmän päänvaivaa aiheuttavat kauemmas suuntautuvat matkat. Tämän hetken perustasoisten sähköautojen toimintasäde on 200–400 kilometriä. Niitä pidemmillä yhdensuuntaisilla matkoilla on varauduttava latauspysähdyksiin.

Sähköautoilun suurin pullonkaula onkin vielä autojen riittävän nopea lataus. Täyssähköauton ja pitkän matkan kannalta latausasemia on jo nykyään melko kattavasti valtateiden varsien huoltamoilla ja muillakin julkisilla paikoilla, mutta sadan kilometrin toimintasäteen saavuttaminen lataamalla kestää automallista ja latausasemasta riippuen 15–100 minuuttia. Mikäli pitkiä matkoja ajaa jatkuvasti ja säännölliset pysähdystauot eivät ole suotavia, on pistokehybridi ajankäytön kannalta edullisempi.

Pistokehybridien sähköinen toimintasäde on yleensä 30–60 kilometriä, minkä jälkeen viimeistään siirrytään polttoaineen käyttöön ja polttoaineella pystytään jatkamaan perinteiseen tapaan. Kaupunkiajojen kulutus ja päästöt pysyvät hyvin edullisina ja tarvittaessa pitkä matka hoituu nopeasti ilman sen suurempaa päänvaivaa.

Kaupungissa sähköautolla pärjää jo hyvin

Jos pitkät ajomatkat ovat poikkeus, selviää niistä täyssähköautollakin, kunhan matkan suunnittelee taukojen mukaan. Esimerkiksi 800 kilometrin päiväajoon joutuu varaamaan autosta riippuen 2–4 lataustaukoa, joihin käytetään aikaa puolesta tunnista tuntiin per lataus olettaen, että sähköajoneuvo kykenee ottamaan latauksen vastaan tarpeeksi nopeasti.

Tällaiset pysähdykset ovat hyvien taukoaikojen puitteissa muutenkin. Ratkaisevaksi tekijäksi nousee vapaan pikalatausaseman löytäminen ja auton sopivuus pikalataukseen, mikä on hyvä varmistaa autoa hankittaessa. Täyssähköauto on täysin käyttökelpoinen ratkaisu parin sadan kilometrin päiväajoihin jokaiselle, kunhan vain lataus järjestyy viimeistään kotona. Parhaimmillaan kotona ja työpaikalla pystytään molemmissa lataamaan tavallista pistorasiaa tehokkaammalla latauspisteellä, jolloin päivittäiset ajot voivat olla helposti 400–800 kilometriä ajoneuvosta riippuen.

Keskivertoautoilijalle latausaseman ei tarvitse olla valtavan tehokas, sillä kotona ja työpaikalla auto on pysähdyksissä ja ladattavissa jopa 10 tuntia esimerkiksi yön yli. Tässä ajassa heikkotehoisellakin latauksella saadaan 100 kilometrin toimintasäde.

Latauspaikat kannattaa selvittää ensin

Taloyhtiöissä ja työpaikoilla on selvitettävä ennen ostopäätöstä hallinnolliset asiat: saako sähköajoneuvoa ladata, vaaditaanko tälle mittausta, onko uuden lataustolpan toteutukselle muita vaatimuksia ja miten kustannukset maksetaan. Joihinkin taloyhtiöihin on jo syntynyt omia käytäntöjä asian suhteen, mutta useimmat eivät ole käsitelleet sähköautojen lataamista vielä lainkaan.

Sähkötekniset lisävaateet voivat aiheuttaa kustannuksia ja taloyhtiössä on hyvä varautua usean auton yhtäaikaiseen lataamiseen lähitulevaisuudessa. Tämä voi vaatia jo heti ensimmäistä latauspistettä pystyttäessä esimerkiksi sähkömittarin asentamista tai sitä, että lataustolpasta tehdään kerralla älykäs.

Lähtötilanne voi olla, että normaaleja lämmitystolppia saa käyttää suoraan lataukseen lisävastiketta vastaan, mutta myöhemmin voi tulla maksettavaksi sähköjärjestelmän päivityskuluja, kun ladattavia ajoneuvoja tulee lisää.

Tavallinen pistorasia voi riittää

Lähtökohtaisesti kaikki sähköajoneuvot kykenevät ottamaan latausta normaalista kotitalouspistorasiasta. Tavallinen pistorasia voi olla täysin riittävä ratkaisu, sillä siitä on saatavissa noin tunnin latauksella 10–15 kilometrin toimintasäde. Pitkän latausajan kanssa tämä riittää keskinkertaisiin päiväsuoritteisiin hyvin ja myös pitkiä matkoja harvakseltaan ajaville.

Tavallisen pistorasian käyttämistä ei suositella, ennen kuin se on sähköalan ammattilaisen tarkastama. Pistorasioita ei ole suunniteltu sähköajoneuvon kaltaiseen pitkäaikaiseen kuormitukseen, joten pistorasian kunto on varmistettava. Varmin tapa on asentaa normaalin pistorasian tilalle vahvistettu pistorasia (niin sanottu super-Schuko) tai esimerkiksi karavaanipistorasiaksi kutsuttu erikoismalli, jotka on suunniteltu pitkäaikaiseen kuormitukseen.

Monien sähköautojen latausjärjestelmät mittaavat verkon suorituskykyä ja mikäli tämä ei ole riittävä, ei lataus käynnisty. Tämä voi nousta ongelmaksi vanhoissa kohteissa tai jos kaapelointi on pitkä. Asia kannattaa selvittää jo latausjärjestelmän hankinnan suunnitteluvaiheessa tilaamalla sähköurakoitsija paikalle mittaamaan pistorasian ja kiinteistön sähköjärjestelmän todellinen suorituskyky.

Kaikki hybridit eivät hyödynnä täyttä latausta

Ennen kuin tehokkaan latausaseman hankkimista harkitsee, on huomioitava ladattavan ajoneuvon kyky ottaa vastaan virtaa. Esimerkiksi useat pistokehybridit pystyvät hyödyntämään vain tavallisen pistorasian tehon, vaikka niitä ladattaisiin erityisestä sähköajoneuvojen latausasemasta.

Sähköautoille markkinoidaan usein mukaan jonkinlaista ajoneuvokohtaista latausasemaa, joka lähtökohtaisesti soveltuu kaikkiin kiinteistöihin. Tehokkailla latauspisteillä kiinteistön rajoitteet voivat kuitenkin tulla nopeasti vastaan. Jo kiinteistön sähköliittymän koko voi rajata tehokkaimmat latausvaihtoehdot pois mahdollisuuksista, mutta 30–45 kilometrin tuntilatausnopeus on yleensä saavutettavissa varsinkin uudemmissa kiinteistöissä, joiden sähköjärjestelmä on hyvässä kunnossa.

Taloyhtiöiden parkkipaikoilla virran riittävyys on usein ongelma, mutta nykyisin on saatavissa useita älykkäitä, taloyhtiöihin suunniteltuja latausjärjestelmiä, joilla voidaan valvoa sähköverkon kuormitusta ja ohjata kaikkia latauksia turvallisesti ja tasapuolisesti.Lisää Sähköalan artikkeleita aiheesta: