Sähköautojen yleistymiseen kannattaa varautua

28.2.2012

Sähköautot ja hybridit ovat tänä päivänä vielä harvinainen näky, mutta niiden odotetaan yleistyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana niin paljon, että se kannattaa huomioida sähköverkkojen suunnittelussa.

Sähköauto. Kuva Mikko Arvinen 

Sähköverkot rakennetaan vuosikymmenien tarpeita varten ja uusissa liittymissä on syytä varautua myös sähköautojen lataustarpeiden yleistymiseen. Sähköauto ladataan oikein ja turvallisesti kytkemällä auton mukana toimitettu liitos­johto nimenomaan sähköautolle tarkoitettuun pistorasiaan.

Sähköauton latauspistoke. Kuva Mikko ArvinenNykyisiä autolämmityspistorasioita ei voi käyttää pitkäkestoisesti täyssähköautojen akkujen lataamiseen. Sähköautojen yleistymiseen voidaan varautua jo nyt mitoittamalla ja tekemällä asennukset siten, että kaapelit ja sulakkeet voidaan helposti vaihtaa myöhemmin ja että latauspisteeseen varataan riittävästi tilaa esimerkiksi pistorasioille.

Suomessa latausinfrastruktuuri on osittain valmiina. Nykyisiä autojen lämmitykseen käytettyjä pistorasioita voidaan siirtymävaiheessa käyttää myös sähköautojen lataamiseen, mutta niitä ei voi käyttää enää, kun sähköautot yleistyvät. Lataukseen voidaan käyttää myös muita sopivasti sijoitettuja, esimerkiksi paikoitusalueelle tai autotalliin sijoitettuja pistorasioita. Syöttöä ei saa ottaa rakennuksen sisätiloista, kuten ikkunoiden tai ovien kautta. Myöskään jatkojohtoja ei saa käyttää.

Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto edellyttää uusien näkökohtien huomioonottamista jakeluverkkojen ja kiinteistöjen sisäisten sähköverkkojen suunnittelussa. Sähkösuunnittelijan ottaminen mukaan latausinfrastruktuurin suunnittelun alkuvaiheessa tuottaa todennäköisesti parhaan lopputuloksen.


Asennusvaatimukset sähköautoille 

Ennen kuin olemassa olevia tavanomaisia kotitalouspistorasioita tai voimapistorasioita ruvetaan käyttämään sähköautojen lataamiseen, tulisi sähköalan ammattihenkilön tarkastaa asennuksen kunto ja soveltuvuus.

Tavanomaiset kotitalouspistorasiat (suojakosketuspistorasiat 16 A, 230 V) eivät sovellu pitkäaikaiseen sähköauton lataamiseen täydellä virralla, sillä kosketinrakenteen ylimenovastukset aiheuttavat ylikuumenemisen ja tulipalon vaaran. Tilapäisesti niitä voidaan kuitenkin käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköauton latauspistoke. Kuva Mikko ArvinenUudisasennuksissa voidaan varautua erityisesti sähköautoille tarkoitettuun lataamisen ja asentaa sen mukaiset johdotukset ja pistorasiat.

Kaapelit suositellaan asennettavaksi suojaputkeen, jolloin voidaan jälkikäteen helposti vaihtaa kaapelit suurempiin ja asentaa mahdollisesti tarvittavia tiedonsiirtokaapeleita.

Sähköautokäyttöön suunnitellussa lataustavassa käytetään mitoitusvirraltaan 63 A pistorasiaa. Latauspiirit voidaan kuitenkin mitoittaa käytössä olevan tehon mukaan esimerkiksi 16 A tai 32 A virtapiireiksi. Auton ja verkon välinen tiedonsiirto takaa sen, että auto ottaa virtaa vain sen verran kuin sitä on saatavilla.

Latauspisteinä on syytä käyttää erityisesti sähköauton lataukseen käytettäviä latauspylväitä, sillä nykyiset autolämmityspylväät eivät sellaisenaan sovellu tarkoitukseen teknisten rajoitusten vuoksi.


Verkko ja auto viestivät keskenään 

Latausjärjestelmä sisältää tunnistus- ja valvontajärjestelmän, joka varmistaa, että auto on turvallisesti ja kunnolla liitetty syöttöverkkoon (maadoitusyhteys ja vaihejohtimien oikea kytkentä). Näiden pistorasioiden mitoitusvirta on 63 A yksi- tai kolmivaiheisena.

Lataustavan oleellisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat seikat:

  • Käyttäjälle turvallisin ratkaisu, sillä järjestelmään kuuluvat suojalaitteet ja turvallisuutta parantavat toimenpiteet estävät vaarallisen tilanteen syntymisen.

  • Käyttäjän kannalta helppokäyttöinen ratkaisu (ei tarvita liitäntäjohdossa olevia suojalaitteita).

  • Lataustapa mahdollistaa nopean lataamisen.

  • Järjestelmä mahdollistaa auton ja verkon välisen tiedonsiirron, mikä lisää turvallisuutta.

  • Järjestelmä mahdollistaa kuormitusten ohjauksen ja tarvittaessa virran syötön molempiin suuntiin eli verkosta autoon ja päinvastoin.

Lataustapa on tarkoituksenmukaisin ratkaisu uusissa asennuksissa julkisissa kohteissa ja kotitalouksissakin siihen on varauduttava esimerkiksi pistokytkinten tilavarauksilla ja kaapeloinneilla.