Sähköbussien läpimurtoon tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä

1.3.2019

Sähköbusseja näkyy jo katukuvassa ainakin Turussa, Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Sähköbussit ovat huomattavasti dieselbusseja ekologisempia ja edullisempia käyttää.

Dieselbussit väistyvät pikkuhiljaa sähköbussien tieltä useassa eurooppalaisessa kaupungissa. Vaikka sähköbussin hankintahinta on dieselbussia kalliimpi, sen elinkaarikustannukset ovat pienemmät. Sähköbussien lukuisista eduista huolimatta standardien ja osaamisen puute hidastaa niiden katujen valtausta.

Täyssähköbusseja on useita eri tyyppejä aina yöllä ladattavista suuriakkuisista pieniakkuisiin, jotka ladataan aina päätepysäkillä. Lisäksi erilaisia lataustyylejä on useita ja eri valmistajien laitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia keskenään.

– Kunnon standardit vauhdittaisivat kehitystä, jotta kaupungit tietäisivät selkeästi, mitä kannattaa ostaa, VTT:n tutkija Joel Anttila kertoo.

Suurimpia ongelmia Euroopassa on ollut sähköbussien pikalatausasemien kanssa. Eri lataustyyleistä yksikään ei ole vielä vakiintunut.
  

Miten, missä ja mistä bussi ladataan?

Lataus voi tapahtua esimerkiksi joko bussin alta induktiolla tai bussin päältä virroittimella. Virroittimiakin on kahta eri tyyppiä; latausasemasta bussiin laskeutuvia ja bussista latausasemaan nousevia. Lataustyylien välillä on eroja muun muassa nopeudessa ja luotettavuudessa.

– Kaupunki, joka suunnittelee bussilinjojen sähköistämistä, joutuu valitsemaan, minkä lataustekniikan ottaa käyttöön, eikä ole varmuutta, että kymmenen vuoden päästä se on edelleen voimassa oleva standardi. Standardeja on kuitenkin luvassa, sillä eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen CENin ja CENELECin valmistelemien raskaan kaluston pikalatausstandardien pitäisi valmistua vuonna 2019.

Sähköbussien suurin etu on se, että ne ovat täysin paikallispäästöttömiä, eli eivät itsessään tuota päästöjä. Ekologisuus riippuukin pitkälti siitä, miten sähkö on alun perin tuotettu.

– Tšekeissä esimerkiksi noin 55 prosenttia energiasta tuotetaan hiilellä. Jos sähköbussin sähkö tuotetaan hiilellä, niin tutkimusten mukaan kokonaispäästöt käyttö- ja elinkaaren aikana ovat samaa luokkaa kuin dieselbusseilla.

Sähköbussit ovat siis hiilivoimaa käyttäessä vain paikallisesti parempi vaihtoehto ilmanlaadun kannalta, mutta globaalissa mittakaavassa eivät niinkään.

– Päästöjen kannalta joukkoliikenteen sähköistäminen on hyvä silloin, kun pidetään mielessä, että myös sähkö tuotetaan ekologisesti. Lähes nollapäästöiseen liikenteeseen sähköbussien osalta on päästy esimerkiksi Ruotsissa, jossa suurin osa energiasta tuotetaan uusiutuvilla ja fossiilisilla polttoaineilla katetaan tuotannosta vain noin prosentti.
  

Ennakoitavat reitit tukevat sähköbussien yleistymistä

Eurooppaan on vakiintumassa malli, jossa sähköbussin akku on pienikokoinen ja sitä ladataan esimerkiksi päätepysäkeillä. Pienen akun etuna on se, ettei sen hankintahinta ole yhtä suuri, kuin ison akun ja se parantaa energiatehokkuutta, sillä ajoneuvo ei ole niin raskas. Kuitenkin pienet akut tarkoittavat sitä, että latausasemia on mahdollisesti oltava myös reittien varrella.

Bussilinjojen reitit ovat ennalta tiedossa, joten sähkönkulutusta on helppo arvioida. Sähköautoihin siirtymisessä ongelmana on se, että latauspaikkoja on toistaiseksi vain suurimmissa kaupungeissa ja tämä rajoittaa niiden kantamaa. Bussit taas toimivat pääasiassa kaupungeissa, joten niiden latausasemien sijoittaminen on kohtuullisen helppoa suunnitella ennakkoon.  

– Reiteillä tulee paljon pysähdyksiä ja liikkeellelähtöjä, jotka ovat vaikeita perinteiselle dieselajoneuvolle, koska niistä ne eivät pysty talteen ottamaan jarrutusenergiaa ja ne joutuvat käymään epäedullisemmalla hyötysuhdealueella moottoreilla.

Sähköbussit taas pystytään optimoimaan lyhyeen ajoon ja pysähdykset ja liikkeellelähdöt onnistuvat paremmalla hyötysuhteella. Sähköbussien hyötysuhde on huomattavasti dieselbusseja parempi. Bussin moottori pystyy myös esimerkiksi alamäessä ja jarruttaessa toimimaan generaattorina syöttäen virtaa takaisin akkuun. Samoin, kuin dieselbussissa pystytään säätämään viiksestä moottorijarrutusta, sähköbusseissa pystytään säätämään regenerointia.

– Sähköbusseissa ajotyyli on vielä isommassa roolissa kuin dieselbusseissa, sillä ajotyylillä on todella paljon vaikutusta siihen, kuinka paljon energiaa saadaan takaisin jarrutuksissa.

Kulutuksessa on testeissä havaittu jopa 50 prosentin ero taloudellisimman
ja epätaloudellisimman ajotavan välillä. Tyypillisesti ero on noin 20 prosentin luokkaa.

Suomi seuraa Euroopan keskiarvoa

Suomi ei ole edelläkävijä sähköbussien jalkauttamisessa, mutta ei myöskään jäljessä. Euroopassa johtavia maita sähköbussien määrissä ovat Englanti ja Hollanti. Maailmanlaajuisesti sähköbussien määrässä johtaa ehdottomasti Kiina, jossa on yli 99 prosenttia kaikista maailman sähköbusseista. Sähköbusseja on Kiinassa jopa enemmän kuin Euroopassa on busseja yhteensä.

Yleinen asenne kaupungeilla sähköbussien yleistymiseen tuntuu Anttilan mukaan olevan hyvä ja niihin sijoitetaan mielellään. Selkeämmät standardit ja osaamisen lisääntyminen kasvattaisi sähköbussien määrää todennäköisesti, sillä niissä kaupungeissa, joissa sähköbusseja on, kokeiluun on oltu tyytyväisiä. Useimmat matkustajatkin ovat olleet tyytyväisiä matkustusmukavuuteen, sillä sähköbussin moottori on lähes äänetön ja värinätön.