Taloyhtiöt voivat hakea tukea latauspisteiden rakentamiseen

25.2.2019

Sähköauton latausasema, kuva: Pentti Vänskä

Taloyhtiöt ovat voineet hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n avustusta sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen elokuusta 2018 alkaen. Avustuksiin on varattu valtion talousarviossa yhteensä 1,5 miljoonan euron määrärahat. Tuki on tarkoitettu vain olemassa olevien kiinteistöjen latausinfran parantamiseen, eikä sitä myönnetä uudiskohteille.

Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Avustus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa latauspisteen vähintään viidelle autopaikalle.

Avustusta voi saada tarvekartoitukseen ja hankesuunnitteluun, sähköpääkeskukseen tarvittaviin muutostöihin, putkituksiin ja kaapelointeihin sekä maanrakennustöihin. Latauslaitteet voivat sisältyä tuen piiriin vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.
  

Sähköautojen yleistyminen edellyttää latauspisteitä =>