Sähköasennukset eivät ole jokamiehenoikeus

19.3.2010

Omakotitalon rakennushankkeeseen ryhtyessään moni kuvittelee kykenevänsä tekemään itse osan rakennustöistä. Sähköasennusten tekeminen itse houkuttaa monia rakentajia. Kuvitellaan, että kyllähän pistorasiat ja valaisimet saan itse asennettua paikoilleen. Sähköasennukset eivät kuitenkaan ole kaikille sallittuja ”jokamiehen” töitä.

Sähköasennukset eivät ole sallittuja "jokamiehen" töitä.Sähköasennusalan koulutusten lisäksi sähköalalla annetaan koulutusta moniin erilaisiin sähköalan tehtäviin, eikä niihin silloin yleensä sisälly sähköasennusten opetusta. Esimerkkeinä koulutuksista voidaan mainita tietoliikenne- ja elektroniikka-alat, joissa opetetaan sähkötekniikkaa, mutta ei sähköasennuksia. Pelkällä ohmin lailla ja virtapiiriteorioilla ei sähköasennuksia pystytä tekemään.

On muistettava, että sähkötyöt eivät ole sähköturvallisuuslain mukaan kaikille sallittuja jokamiehen töitä. Kauppa- ja teollisuusministeriön antamassa päätöksessä (516/1996) sähköalan töistä on tarkat ehdot, kuka on oikeutettu tekemään sähköasennuksia.

Sähköasennuksia tekevällä yrityksellä tulee ehdottomasti olla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin lupa sähkötöiden tekoon. Jos yrityksen nimeä ei löydy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toiminnanharjoittajarekisteristä, ei yritys toimi Suomessa laillisesti.

Päätöksessä on annettu vaatimukset myös omaan käyttöön jäävän asuinrakennuksen sähkötyöt tekeville henkilöille. Sääntö on, että sähköasennustyöt saa tehdä vain sähköasennusalan ammattilainen. Sähköalan ammattilainen on määritelty edellä mainitun päätöksen 11 §:ssä. Valitettavasti määräyksen teksti on asiaa tuntemattomalle vaikeaselkoinen ja niinpä moni luettuaan sen kuvittelee täyttävänsä ammattitaitovaatimusehdot ja ryhtyy vailla riittävää ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin.


Asennusten turvallisuus ja häiriöttömyys on tärkeitä

Sähköturvallisen asennuksen aikaansaaminen edellyttää hyvät perustiedot sähköasennuksista sekä riittävän monipuolisen sähköasennustyökokemuksen. Myös voimassa olevien sähköasennusmääräysten tunteminen on perusehto turvallisen lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Kuva Mikko KäkeläSähköasennusstandardeja on viime vuosina muutettu ja mukaan on tullut paljon lisävaatimuksia asennuksille, joiden vuoksi uudet vaatimukset tulee olla myös asennusten tekijän hallinnassa.

Sähköasennustöiden tekemiseen kuuluu olennaisena osana käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksen tekee sähköasennusten tekijä, urakoitsija tai omaan asuinrakennukseen sähköasennukset tekevä henkilö, eikä se ole pelkkää mittaamista. Siihen sisältyy paljon turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistavia tarkastuksia ja toimia.

Nykyisin esimerkiksi sähköasennusten on täytettävä turvallisuusvaatimusten lisäksi myös häiriöiden siedon ja päästön osalta EMC vaatimukset (EMC = sähkömagneettinen yhteensopivuus). Tuleehan asuinrakennuksiin yhä enemmän laitteita, joissa häiriöt on toiminnan kannalta saatava minimoiduksi ja toisaalta tulee yhä enemmän elektronisia laitteita, jotka aiheuttavat häiriöitä sähköverkkoon. Se vaatii hyvän suunnittelun lisäksi myös osaavan asentajan. Mittaaminen on edelleen tiettyjen sähköturvallisuuteen liittyvien asioiden kannalta välttämätön, ja joskus jopa ainoa, tapa varmistaa asennuksen sähköturvallisuus.

 
Kerralla kuntoon on edullisinta

Sähköasennusten tekemisessä tarvitaan käden taitoja, joita ei opita kirjoja lukemalla. Tämä on usein nähty, kun pelkällä insinöörikoulutuksella ilman asennustyökokemusta ryhdytään asennustöihin. Asennustavat, -materiaalit ja –tarvikkeet on asennettu väärin ja korjaaminen on hankalaa ja kallista. Usein joudutaan purkamaan jo tehtyjä muita rakenteita, eikä silloinkaan saada toivottavaa lopputulosta. 

Kerralla oikein tehdyt asennukset toimivat ja sähkölaitteiston perusrakenteet kestävät koko rakennuksen elinkaaren ajan. Jo pelkästään sähköasennusten putkitus on työtä, josta ei pelkällä kirjatiedolla selviä, siinä tarvitaan ”niksejä” ja osaamista, jonka taidon saa vain sähköasennustyökokemuksella.

Putkituksien korjaaminen jälkikäteen on lähes mahdotonta purkamatta seinä-, katto- ja lattiarakenteita lähes alkutekijöihin. Samoin on laita unohtuneiden maadoitusten ja potentiaalintasausten lisääminen jälkikäteen. Tässä vain pari esimerkkiä asioista, joissa tarvitaan asennusosaamista.

Oman talon rakentamisessa kannattaa antaa ammattilaisille sekä sähköasennusten suunnittelu että toteutus. Suunnitteluvaiheessa on rakentajan tietysti oltava mukana esittämässä toiveita, mitä toimintoja ja laitteita haluaa ja minne, millaiset valaisimet ja mihin, kuinka paljon pistorasioita ja minne tai mihin liesi, uuni ja pesukone sijoitetaan.

Valitettavan usein yhä edelleen monessa asunnossa jää asentamatta riittävä määrä pistorasioita ja antennipisteitä. Se huomataan vasta sitten, kun huonekalut on saatu paikoilleen.


Lisätietoja: 

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry