Mistä tunnet turvallisen sähkölaitteen?

10.3.2009

Sähkölaitetta ostaessa kannattaa tarkastaa seuraavat asiat:


1. Sähkölaitteessa on valmistajan, maahantuojan tai myyjän tiedot sekä CE-merkki 

Vastuullisen tahon – valmistajan, maahantuojan tai myyjän – tieto on tärkeä. Laitteen omistaja tarvitsee tätä tietoa ongelmatilanteissa tai mahdollisen vahingon tapahduttua. CE-merkin puuttuminen sähkölaitteesta voi merkitä sitä, ettei valmistaja ole tarkoittanut tuotetta Euroopan markkinoille. CE-merkki mahdollistaa sähkölaitteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella. Se on valmistajan tai maahantuojan oma vakuutus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.


Parhaatkin sähkölaitteet ovat turvallisia vain oikein käytettyinä2. Sähkölaitteen mukana ovat käyttö- ja asennusohjeet ymmärtämälläsi kielellä

Selkeät ja ymmärrettävät käyttöohjeet ovat turvallisen käytön perusta. Tarkista myös, että käyttöohje on ymmärrettävää kieltä. Ohje voi olla hölynpölyä, jos se on käännösohjelman tekemä. Selvitä ennen ostopäätöstä, saako sähkölaitteen asentaa itse vai tarvitaanko asennukseen sähköalan ammattilainen. Kannattaa selvittää, millaisia huoltotoimia laitteelle pitää tehdä, voiko vikaantuneen laitteen korjata ja onko Suomessa takuukorjaajaa. On myös hyvä tarkistaa, kuka antaa tarvittaessa teknistä tukea.


3. Sähkölaite soveltuu tarkoitettuun käyttöön 

Tarkista, onko valmistaja tarkoittanut sähkölaitteen aikomaasi käyttötarkoitukseen. Lapsille ja heikkonäköisille ei kannata hankkia sähkölaitteita, joissa on kuumia kosketeltavia osia, esimerkiksi halogeenipöytävalaisimia. Varmista, että sähkölaitteeseen on saatavilla tarvitsemiasi lisäsuojia javarusteita. Katso sähkölaitteen arvokilpeä. Löytyykö valmistajan, maahantuojan tai myyjän lisäksi mallimerkintä, mitoitusjännite (V) ja -taajuus (Hz), virran- (A) tai tehonkulutus (W tai kW), sekä ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin tarkoitetun laitteen IP-kotelointiluokka? Virran-/tehonkulutus vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen.


4. Nettikaupassa toimittaja on luotettava 

Älä osta nettikaupasta, ellet tiedä, kuka on myyjä, mitä laite toimituksineen maksaa ja mitkä ovat toimitusehdot. Muista, että mahdollisissa ongelmatilanteissa ei välttämättä sovelleta Suomen kuluttajansuojalakia. Ulkomailta hankittua sähkölaitetta voi yleensä käyttää Suomessa, kun laitteen mitoitusjännite on 230 V ja -taajuus 50 Hz. Pistotulppaan kytkettäviä matka-adaptereita ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, joten ulkomailta ostettuun ja Suomen sähköverkkoon soveltuvaan laitteeseen tulee vaihtaa tarkoitukseen sopiva pistotulppa.


5. Käänny myyjän puoleen 

Myyjän asiantuntemusta kannattaa käyttää hyväksi. Suurin osa onnettomuuksista johtuu tuotteiden vääristä käyttötavoista, ei niinkään vaarallisista tuotteista.


Arvokilven merkinnät

Sähkölaitteen merkinnät ovat yleensä laitteeseen kiinnitetyssä arvokilvessä. Siitä tulee selvitä

  • ArvokilpiJännite (V)
  • Virran kulutus (A)
  • Teho (W tai kW)
  • Laitteen valmistaja tai tuotenimi sekä laitteen malli- tai tyyppimerkintä, jota tarvitaan hankittaessa varaosia tai tilattaessa huolto
  • Testauslaboratorion sertifiointimerkki, joka ilmaisee laitetyypin läpäisseen testin
  • IP-kotelointiluokkatunnus, joka kertoo mm. sen miten laite on suojattu vedeltä ja pölyltä sekä laitteen käyttäjä sähköiskun vaaralta.

Esimerkiksi märissä tiloissa käytetään roiskevedeltä suojattuja laitteita, joiden IP-tunnus on IP44 tai suurempi. Jos laitteen arvokilvessä ei tällaista merkintää ole, on se tarkoitettu vain kuivassa sisätilassa käytettäväksi.

Muita mahdollisia varoitus- ja ohjekilpiä tulee noudattaa. Valitse testattu laite, mikäli mahdollista. Tarkista myös, että laite on tarkoitettu käytettäväksi Suomen sähköverkossa (230 V/50 Hz).
 

Ulkoilma vaatii kosteussuojauksen 

Ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin on olemassa erityisiä kosteussuojattuja sähkölaitteita. Sateella ulkona käytetyt, sisätiloihin tarkoitetut laitteet ovat aiheuttaneet jopa kuolemantapauksia.

Jos käytät tilapäisesti ulkona sisätiloihin tarkoitettua laitetta, kuten sähkötyökaluja, varmista ettei laitteeseen missään tilanteessa roisku vettä ja käsittele laitetta kuivin käsin. Ulkokäytössä turvallisimpia ovat ladattavat, akkukäyttöiset työkalut. Ulkona käytettävien jatkojohtojen on oltava kumisia ja läpällisiä eli roiskevedenpitäviä, ja ne on liitettävä ulkopistorasiaan.

Ulkona ja kosteissa tiloissa lisäturvaa tuo vikavirtasuojakytkin, joka täydentää sulakkeen antamaa suojausta. Se toimii sulakkeen tavoin katkaisemalla sähkön vikatilanteissa.
 


Ennakkotestaus väheni EU:hun liityttyä

Tukes ei valvo sähkölaitteiden turvallisuutta etukäteen, vaan sitä tekevät laitteiden valmistajat ja maahantuojat.

- Suomessakin voi olla myynnissä vaarallisia sähkölaitteita. Pakollinen ennakkotestaus loppui EU:hun liittymisen myötä, ja malleja on markkinoilla huomattavasti aiempaa enemmän. Jos laite ei tunnu luo tettavalta ja turvalliselta, se kannattaa jättää ostamatta, TUKESin turvallisuusinsinööri Olli Tiainen neuvoo.

CE-merkintä riittää nykyään markkinoille pääsyyn, sillä valmistaja itse vakuuttaa, että laite on standardien mukainen. On valmistajan moraalista kiinni, onko asia myös näin.

- CE-merkki on valmistajan tai maahantuojan oma vakuutus siitä, että tuote on vaatimusten mukainen. Se ei kuitenkaan ole varsinainen turvallisuusmerkki. Ilman CE-merkintää olevia sähkölaitteita ei saisi olla edes myynnissä, mutta sellaisiin törmää silti aika ajoin, Tiainen sanoo.

Tukesin kenttätarkastajat tekevät jälkivalvontaa ostamalla myymälöistä tuotteita intuition ja saamiensa ilmoitusten perusteella. Tukes käyttää ostamiensa laitteiden tarkastukseen päteviä testauslaitoksia, jotka tarkastavat, ovatko laitteet direktiivien mukaiset.

Sähkölaitteiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa voivat auttaa myös sähköasentajat ja sähköliikkeet.