Mitä sähkötöitä saa tehdä itse?

11.4.2008

Sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Syynä tähän on se, että väärin tehdyt sähköasennukset voivat pahimmillaan aiheuttaa hengenvaaran tai palovaaran. Ensisijaisesti kysymys on kuluttajansuojasta.

Sähköasennustarvikkeita myydään tänä päivänä yleisesti rautakaupoissa ja tavarataloissa. Tästä voi helposti jäädä kuva, että kuka tahansa voisi tehdä asennustöitä. Näin kuitenkaan ei ole, vaan sähkötöissä pääperiaate on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia.

Tavallinen sähkönkäyttäjä voi tehdä ainoastaan eräitä pieniä töitä, jos varmasti tietää ne osaavansa. Jos ei ole varma siitä, miten työt tehdään turvallisesti, on pyydettävä apua sähköalan ammattilaiselta.
 

Lampun ja sulakkeen vaihto

Valaisimen lampun vaihto on yleisimpiä sähkötöitä, joita kuluttaja itse tekee. Lampun vaihto sinänsä on hyvin selkeä tehtävä, mutta siinäkin täytyy olla huolellinen siten, ettei uusi lamppu ole liian suuritehoinen. Valaisimessa tulisi olla merkintä suurimmasta sallitusta lampputehosta, jota ei missään tapauksessa saa ylittää. Liian suuritehoinen lamppu voi aiheuttaa palovaaraa valaisimen ympäristössä.

vikavirta1.gifNykyisissä sähkökeskuksissa sulakkeet ovat korvautuneet usein johdonsuoja-automaateilla, mutta suurimmassa osassa asuntoja edelleen on perinteinen sulakekeskus. Myös sulakkeen vaihto on tavalliselle sähkönkäyttäjälle sallittua, kunhan tietää, miten sen tekee.

Uusissa asennuksissa on sulakkeiden ja johdonsuoja-automaattien lisäksi vikavirtasuojia, jotka antava lisäsuojaa. Vikavirtasuojan toimiessa siinä olevan kytkimen asento muuttuu – myös se voidaan palauttaa ennalleen. Lisäksi vikavirtasuojien toimintakunto tulee testata säännöllisesti vikavirtasuojassa olevalla testipainikkeella. Sähkökeskuksessa tulisi olla ohjeet testipainikkeen käytöstä.


Sisustusvalaisimen asentaminen

Uudemmissa asunnoissa sokeripalan tilalla on käytetty valaisinpistorasiaa ja vastaavasti valaisimessa on valaisinpistotulppa. Jos valaisimessa on valaisinpistotulppa, sokeripalan voi korvata valaisinpistorasialla, jolloin valaisimen kytkentä onnistuu. Oman hankaluutensa tähän tuo se, että valaisinpistorasioita on sekä maadoitettuja että maadoittamattomia valaisimia varten, eikä niitä ole tarkoitettu liitettäväksi toisiinsa.

Valaisinta kytkettäessä tulee varmistaa, ettei työn aikana kohteessa ole jännitettä. Jännite voidaan katkaista pääkytkimellä taikka poistamalla sulake. Itse liitosta tehtäessä tulee huolellisesti tarkastaa, että hienolankaisen johtimen kaikki säikeet tulevat liittimen sisälle.


Jatkojohtojen tekeminen

Myös yksivaiheisten jatkojohdon teko ja korjaaminen on tavalliselle sähkökäyttäjälle sallittua sähkötyötä. Kannattaa kuitenkin miettiä, onko hommaan syytä ryhtyä, sillä monesti samaan hintaan ja vähemmällä vaivalla saa kaupasta uuden jatkojohdon. Sähkötapaturmatilastoista käy ilmi, että väärin tehty jatkojohto on yksi vaarallisimmista sähkölaitteista.


topseli.gifSähkölaitteen liitosjohtojen vaihtaminen

Silloin kun sähkölaitteen liitäntäjohdon eristykseen tulee vika, liitäntäjohto täytyy uusia. Teippaamalla tehdyt korjaukset eivät koskaan ole riittäviä. Kun vaihdat sähkölaitteen liitäntäjohdon, sen täytyy olla alkuperäisen kaltainen. Varminta on ottaa alkuperäinen johto mukaan sähköliikkeeseen.

Johtoa valittaessa tulee ottaa huomioon johtimien lukumäärä, johtimien poikkipinta ja liitäntäjohdon vaipan materiaali. Vaippa voi olla muovia, kumia tai tekstiilipunosta sähkölaitteen käyttötarkoituksen ja käyttöolosuhteiden mukaan. Tämän takia sähkölaitteeseen ei saa asentaa johtoa, jonka vaippa poikkeaa alkuperäisestä.


Älä tee jos et osaa!

Tavallinen sähkönkäyttäjä voi edellä esitettyjen sähkötöiden lisäksi mm. vaihtaa valonsäätimen sulakkeen, asentaa suojajännitteellä toimivia laitteita ja esimerkiksi irrottaa pistorasioiden peitelevyt tapetoinnin ajaksi. Näitäkin töitä voi tehdä ainoastaan sillä ehdolla, että varmasti tietää tekevänsä työn oikein.

Turvatekniikan keskuksen (TUKES) sivuilla www.tukes.fi löytyy hyvin havainnolliset ja kuvitetut ohjeet tee-se-itse-sähkötöiden tekemiseen. Varmin tapa varmistua turvallisesta lopputuloksesta on kuitenkin teettää työt sähköalan ammattilaisella.


Teksti: Esa Tiainen, Sähköinfo Oy
Kuvat: Pertti A. Mäkinen