Itse tehtävät sähkötyöt

Tulppasulakkeen vaihto on tavallinen maallikon suorittama sähkötyö. Kuva Pertti A. MäkinenPääsääntöisesti sähkötöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Opastettuna tai asiaan perehtyneenä tavallinen sähkönkäyttäjä voi kuitenkin tehdä tiettyjä sähkötöitä.

Opastuksen tehtäviin voi antaa sähköalan ammattilainen. Sähkötöitä tekevän pitää perehtyä toimenpiteisiin ennen kuin ryhtyy niitä tekemään.

Tavallinen sähkönkäyttäjä saa edellä esitetyin ehdoin tehdä seuraavia sähkötöitä:

 • Suojalaitteen toiminta-asentoon ohjaaminen
 • Tavallisen tulppasulakkeen vaihto
 • Automaattisulakkeen ohjaaminen toiminta-asentoon tai pois päältä
 • Valonsäätimen (himmentimen) sulakkeenvaihto
 • Valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
 • Vikavirtasuojakytkimen toiminnantestaus
 • Yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
 • Sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto
 • Valaisimen liitäntäjohdon välikytkimen vaihto
 • Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimeen eli ”sokeripalaan”
 • Sokeripalan korvaaminen kiinteässä asennuksessa valaisinpistorasialla sekä rikkoontuneen valaisinpistorasian vaihto
 • Valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto
 • Jännitteettömien pistorasioiden ja kytkimien kansien irrotus ja maalauksen ja tapetoinnin ajaksi ja rikkoontuneiden kansien vaihto
 • Suojajännitteisten järjestelmien asentaminen valmistajan tai tavarantoimittajan ohjeiden mukaan
  - Esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät, halogeenivalaistus tms. järjestelmät
 • Harrastustoimintana tehtävät sähkölaitteiden kokoonpanotyöt
  - Esimerkiksi radioamatöörilaitteet tai elektroniikkarakennussarjat

Omakotirakentajaa ja remontoijaa kiinnostavat luonnollisesti monet muutkin työt, joissa voisi hyödyntää omaa työvoimaansa. Myös seuraavia töitä on tavallisen sähkön käyttäjän mahdollista tehdä:

 • Omakotitalon antennin asentaminen.
 • Sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen, kuten pesukoneen letkun vaihto edellyttäen, että laitteen kosketussuojaus (myöskään vesisuojaus) ei muutu.
 • Luotettavasti ja kokonaan jännitteettömäksi tehtyjen asennusten purku. Sähköammattilainen varmistaa, että asennukset ovat varmasti jännitteettömät.
 • Kaapeliojan kaivu ja kaapelien veto maahan. Ennen kaapeliojan peittämistä on sähköalan ammattilaisen todettava, että työ on tehty kunnolla ja kaapelit suojattu asianmukaisesti.

Sinulla on vastuu käyttämästäsi ja korjaamastasi sähkölaitteesta ja sähköasennuksesta. Koska väärin käytetty tai virheellisesti korjattu sähkölaite voi aiheuttaa hengen- tai palovaaran, on syytä noudattaa annettuja ohjeita ja tarvittaessa pyytää apua sähköalan ammattilaiselta. Vaikka kuinka joku edellä esitetty toimenpide olisi sallittua, ei siihen pidä ryhtyä, jos vähänkin epäröi omia taitojaan ja kykyjään.


Lisätietoja kodin sähkölaitteista ja niiden turvallisesta käytöstä: 

STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
TUKES - Turvatekniikan keskus