Jos sähkölaite syttyy palamaan

31.3.2006

  • Palaneita kodinkoneita. Kuva Sisko VuorenmaaPysy rauhallisena

  • Jos mahdollista, irrota pistotulppa pistorasiasta. Jos tämä ei onnistu turvallisesti, katkaise virta sähköpääkeskuksen pääkytkimestä

  • Pelasta ensin ihmiset välittömältä vaaralta – myrkyllinen savu tainnuttaa ja tappaa

  • Hälytä palokunta (112) turvallisesta paikasta

  • Poistu ajoissa paikalta ja sulje ovet ja ikkunat

  • Opasta palokunta paikalle

Käytä alkusammutusvälineitä – sammutuspeitettä tai käsisammutinta - jos suinkin mahdollista. Näin saat lisäaikaa pelastautumiseen ja avun hälyttämiseen.