Saako sähkötöitä tehdä itse?

15.3.2011

Sähkötöissä pääperiaate on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia. Ainoastaan eräät pienet työt ovat sallittuja, jos varmasti tietää osaavansa ne, kuten sulakkeen vaihto ja sisustusvalaisimen paikalleen asentaminen.

Varmista sähköturvallisuus - käytä asennuksissa ammattilaistaSähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Syynä on se, että väärin tehdyt sähköasennukset voivat pahimmillaan aiheuttaa hengenvaaran tai palovaaran.

Sähköasennustarvikkeita myydään yleisesti rautakaupoissa ja tavarataloissa. Tästä voi helposti jäädä kuva, että kuka tahansa voisi tehdä asennustöitä. Näin kuitenkaan ei ole, vaan sähkötöissä pääperiaate on, että tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia. Vain eräitä pieniä töitä voi tehdä, jos varmasti tietää osaavansa ne, kuten sulakkeen ja lampun vaihto tai sisustusvalaisimen asentaminen.


Lampun ja sulakkeen vaihto

Valaisimen lampun vaihto on yleisimpiä sähkötöitä, joita kuluttaja itse tekee. Lampun vaihto sinänsä on hyvin selkeä tehtävä, mutta siinäkin täytyy olla huolellinen siten, ettei uusi lamppu ole liian suuritehoinen, esimerkiksi 40 watin valaisimeen virheellisesti asennetaan 60 watin lamppu.

Ennen ripustamiseen ryhtymistä jännite katkaistaan sähkökeskuksen pääkytkimestä tai poistamalla sulake. (Kuva: Tukes/Kodin sähköturvaopas)Valaisimessa tulisi olla merkintä suurimmasta sallitusta lampun tehosta, jota ei missään tapauksessa saa ylittää. Liian suuritehoinen lamppu voi aiheuttaa palovaaran valaisimen ympäristössä.

Erityisen tarkkana tulee olla halogeenivalaisimien kanssa, joissa vääräntyyppinen tai -tehoinen lamppu helposti aiheuttaa lämpenemisongelmia. Valaisimessa oleva tehomerkintä voi olla huonosti havaittavissa.

Nykyisissä sähkökeskuksissa sulakkeet ovat korvautuneet usein johdonsuoja-automaateilla, mutta suurimmassa osassa asuntoja edelleen on perinteinen sulakekeskus. Myös sulakkeen vaihto on tavalliselle sähkönkäyttäjälle sallittua, kunhan tietää, miten sen tekee.

Valaisimen kiinnitysohjeet, katso tarvittaessa Tukes-ohjeet Kodin sähköturvaoppaasta. (Kuva: Tukes/Kodin sähköturvaopas)Palanut sulake poistetaan sulakekannen avulla ja uusi sulake asetetaan paikalleen myös sulakekannen avulla. Sulaketta vaihdettaessa ei sulakkeen virta-arvo saa olla suurempi kuin palaneessa sulakkeessa oli. Mikäli sulake palaa uudestaan, asennuksissa on todennäköisesti vika, jonka selvittämiseksi on syytä kääntyä sähköalan ammattilaisen puoleen.

Uusissa asennuksissa on sulakkeiden ja johdonsuoja-automaattien lisäksi vikavirtasuojia, jotka antava lisäsuojaa. Vikavirtasuojan toimiessa siinä oleva kytkimen asento muuttuu, ja myös sen voi palauttaa ennalleen. Lisäksi vikavirtasuojien toimintakunto tulee testata säännöllisesti vikavirtasuojan testipainikkeella. Sähkökeskuksessa tulisi olla ohjeet testipainikkeen käytöstä.


Sisustusvalaisimen asentaminen

Asunnonvaihdon yhteydessä muuttaja törmää usein ongelmaan valaisimia asentaessaan. Vanhemmissa asunnoissa valaisimen liittämiseen on käytetty ns. sokeripalaa, johon valaisimen liitosjohdon johtimet liitetään. Uudemmissa asunnoissa sokeripalan tilalla on käytetty valaisinpistorasiaa ja vastaavasti valaisimessa on valaisinpistotulppa.

Jos valaisimessa on valaisinpistotulppa, sokeripalan voi korvata valaisinliitinpistorasialla, jolloin valaisimen kytkentä onnistuu. Oman hankaluutensa tähän tuo se, että valaisinliitinpistorasioita on sekä maadoitettuja että maadoittamattomia valaisimia varten, eikä niitä ole tarkoitettu liitettäväksi toisiinsa. Kannellista kiinteästi asennettavaa valaisinpistorasiaa maallikko ei saa asentaa.

Jos asunnossa on valaisinpistorasia ja vanhoissa valaisimissa on irralliset johtimet, voidaan valaisimen johtimien päähän liittää valaisinpistotulppa. Erityisen tarkkana tulee olla keltavihreäraitaisen suojajohtimen kanssa. Suojajohtimen kytkeminen muuhun kuin valaisinpistotulpan maadoitusliittimeen on hengenvaarallinen virhekytkentä.

Valaisinta kytkettäessä tulee varmistaa, ettei työn aikana kohteessa ole jännitettä. Jännite voidaan katkaista pääkytkimellä tai poistamalla sulake. Itse liitosta tehtäessä tulee huolellisesti tarkastaa, että hienolankaisen johtimen kaikki säikeet tulevat liittimen sisälle.

Ota selvää, ellet tiedä – tai älä tee.


Käytä apuna sähköalan ammattilaista

Tavallinen sähkönkäyttäjä voi edellä esitettyjen sähkötöiden lisäksi mm. vaihtaa sähkölaitteen liitosjohdon, vaihtaa valonsäätimen sulakkeen, asentaa suojajännitteellä toimivia laitteita ja esimerkiksi irrottaa pistorasioiden peitelevyt tapetoinnin ajaksi. 

Näitäkin töitä voi tehdä ainoastaan sillä ehdolla, että varmasti tietää tekevänsä työn oikein. Turvatekniikan keskuksen (Tukes) sivuilla www.tukes.fi löytyy hyvin havainnolliset ja kuvitetut ohjeet tee-se-itse-sähkötöiden tekemiseen. Varmin tapa varmistua turvallisesta lopputuloksesta on kuitenkin teettää työt sähköalan ammattilaisella.

Hengenvaarallinen tee-se-itse-pistorasia, jossa yhdistyy kolme virhettä: puupohjalla 3-johtiminen liitäntäkaapeli maadoittamattomassa pistorasiassa. Kuvat: Matti KurvinenEsimerkiksi viereisen kuvan I-luokan pistotulpasta ja ja 0-luokan pistorasiasta kyhätty viritelmä on hengenvaarallinen. Suojakoskettimelliseen pistotulppaan ei milloinkaan saa kytkeä 0-luokan pistorasiaa.”


Sähköasennusten kunnossapitovastuu taloyhtiössä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan rakennusten korjaaminen ja kunnossapito kuuluu omistajalle eli taloyhtiölle, mikäli sitä ei ole määritelty osakkaan vastuuseen kuuluvaksi.

Sähköasennukset kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuuseen. Sähköasennuksilla tarkoitetaan tällöin muun muassa huoneiston sisäisiä sähkö- ja tiedonsiirtojohtoja kiinteässä verkossa, ryhmäkeskusta, huoneistokohtaisia sähkölämmityslaitteita ja lämmityskaapeleita.

Sen sijaan kiinteät valaisimet, jääkaappi, uuni, liesi, pesukone, pakastin ja saunan kiuas kuuluvat osakkaan kunnossapitovastuulle. Pistorasiat ja kytkimet kuuluvat taloyhtiön vastuulle, mutta niihin liittyvät peitelevyt kuuluvat osakkaan vastuulle.

Osakkaalla on laaja muutostyöoikeus huoneistossaan, mutta laki edellyttää osakkaan ilmoitusta isännöitsijälle tai hallitukselle sähkölaitteiston kunnossapito- ja muutostöistä, mikäli asennuksissa muutetaan ja uudistetaan johdotuksia, vaihdetaan sähkökalusteista peitelevyn lisäksi myös itse kaluste tai uudistetaan sähkölämmitystä.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa näitä asennustöitä. Yhtiölle tulee jäädä tieto tehdyistä töistä ja niiden tekijöistä.

Kiinteitä sähköasennuksia saavat lain mukaan tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Sähköturvallisuus varmistetaan käyttämällä ammattitaitoisia sähkösuunnittelijoita ja rekisteröityneitä urakoitsijoita, jotka kaikki on listattu Tukesin urakoitsijarekisteriin.