Sähköisku ja ensiapu

15.3.2011

Mitä ihmiselle tapahtuu saatuaan sähköiskun?

Jos sähkötöitä tehnyt makaa lattialla, ensimmäiseksi irrotetaan pistoke pistorasiasta. Sen jälkeen hälytetään apua 112:sta, kuunnellaan hälytyskeskuksen ohjeita ja arvioidaan henkilön tila.Sähkölaitteet ja sähköasennukset on rakennettu siten, että ihminen ei pääse koskettamaan käytön aikana sellaisia sähkölaitteen osia, joista voisi saada sähköiskun. Samoin sähköasennusten suojaus on tehty siten, että sähkölaite ei ole vaarallinen, vaikka sähkölaitteeseen tulisi vika.

Sähkön käyttö on Suomessa hyvin turvallista, mutta siitä huolimatta maassamme kuolee vuosittain sähkötapaturmissa keskimäärin 3 henkilöä, joista suurin osa on sähköalalla maallikoita. Lievempiä sähkötapaturmia tilastoidaan vuosittain noin 200 kappaletta, mutta todellinen määrä lienee monta kertaa suurempi.
  

Sähköiskun seuraukset

Sähköisku aiheutuu siitä, että sähkövirta kulkee ihmisen kehon kautta. Tällainen tilanne voi syntyä silloin, kun ihminen koskettaa samanaikaisesti jännitteistä osaa ja jotain muuta, hyvin sähköä johtavaa rakennetta.

Sähköiskun vaarallisuus ihmiselle riippuu kehon läpi kulkevan vikavirran, myöhemmin virran, suuruudesta ja kestoajasta. Virran suuruuteen vaikuttaa jännitteen suuruuden lisäksi esimerkiksi ihon kosteus. Kostea iho johtaa paremmin sähköä ja on siksi vaarallisempi kuin kuiva iho. Virran vaikutukset riippuvat olennaisesti myös virran kulkureitistä. Jos virta kulkee sydämen kautta, seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Sähkö voi kulkea myös esimerkiksi sormen päästä toiseen, jolloin sen voi tuntea.

Ihmisen hermojärjestelmät käyttävät sähköisiä impulsseja, joita ulkoinen sähkövirta voi sotkea. Lievimmillään sähkövirran kulun voi tuntea ilman, että siitä seuraa mitään vakavampaa. Tällöin virran suuruus on noin 1 milliampeerin (mA) luokkaa. Jos virta kasvaa 10 mA:iin, silloin virtapiiriin voi jäädä kiinni. Tällöin lihakset kouristuvat jännitteisen johtimen ympärille, eikä niitä saa avattua. Tilanteesta voi selvitä, jos virran saa katkaistua tai esimerkiksi kaatuu siten, että irtoaa virtapiiristä.

Jos virta kasvaa yli 50 mA:n, silloin ns. sydänkammiovärinän todennäköisyys on suuri. Sydänkammiovärinän aikana sydämen normaali toimintarytmi häiriintyy siten, että sydän alkaa värähdellä nopeasti mutta vaimeasti. Sydämen toiminnan kannalta tilanne on vakava, sillä sydän ei pumppaa verta, verenpaine laskee ja aivot eivät saa happea. Pitkittyessään tilanne johtaa vakaviin seuraamuksiin.

Sähköiskun saanutta elvytetään tarvittaessa, ensiksi 30 painallusta ja sitten 2 puhallusta.Sydämen kammiovärinä on hankala tilanne siksikin, että sitä ei yleensä voi pysäyttää ilman apuvälineitä. Apuvälineenä käytetään ns. defibrillaattoria, jolla sydän voidaan palauttaa uudelleen rytmiin. Laite pysäyttää ensin sydämen toiminnan, jonka jälkeen annetaan tahdistuspulssi, lyhytaikainen sähkölataus, jolla sydämen normaali toiminta voidaan palauttaa.

Sähköiskutapaturman sattuessa on uhri ensimmäiseksi irrotettava virtapiiristä itseään vaarantamatta. Avun hälyttämisen jälkeen on hälytettävä lisäapua puhelimitse numerosta 112 ja aloitettava varsinaiset elvytystoimet. Avun hälyttämisen jälkeen on tarvittaessa aloitettava painelu-puhalluselvytys, jonka tavoitteena on turvata elintoiminnot, niin kauan kunnes ammattiapu saapuu paikalle.Sähköiskun saanutta elvytetään tarvittaessa, ensiksi 30 painallusta ja sitten 2 puhallusta.

 
Kodin sähköverkon jännite on vaarallinen

Jo 230 voltin (V) yksivaiheinen jännite on vaarallinen, sillä suurin osa vakavista sähkötapaturmista sattuu juuri tällä jännitteellä. Kolmivaiheliitävvöissä esiintyvä 400 V jännite on vielä vaarallisempi.Jos joutuu kosketuksiin suurjännitelinjojen kanssa, esimerkiksi 20 kilovoltin (kV) jännitteen kanssa, virrat kasvavat niin suureksi, että virta aiheuttaa myös palojälkiä kulkureitille. Suurjännitettä on myös junaradan ajojohtimissa, joissa se on 25 kV.

Sähköalan ammattilaisille sattuu varsinaisten sähköiskujen lisäksi ns. valokaaritapaturmia, jossa suurten virtojen aiheuttama valokaari aiheuttaa vakavia palovammoja. Valokaaren lämpötila voi olla useita tuhansia asteita. Vahingon vaarallisuus riippuu myös siitä, kuinka laajalti iho palaa.

Vaikka sähkö voi pahimmillaan aiheuttaa edellä mainittuja vakaviakin seurauksia, sähköasennukset ja sähkölaitteet oikein käytettynä ovat erittäin turvallisia, varsinkin kun sähkötöissä on käytetty ammattitaitoista sähköurakoitsijaa.
  

Sähköiskutapaturman sattuessa

  1. Ensimmäiseksi katkaise virta laitteesta (irrota pistotulppa pistorasiasta jos tämä onnistuu turvallisesti tai käännä sähkökeskuksen pääkytkin 0-asentoon.
  2. Hälytä lisäapua yleisestä hätänumerosta 112.
  3. Varmista, hengittääkö uhri ja onko hän tajuissaan.
  4. Ellei uhri hengitä, aloita painelu-puhalluselvytys välittömästi (30 painallusta ja 2 puhallusta).
  5. Jatka elvytystä siihen asti, kunnes apu saapuu paikalle (huolehdi lisäavun opastamisesta paikalle).

 
 
Esa Tiainen, teksti              
Pertti A. Mäkinen, kuvat