Sähköturvallisuusriskit lisääntyvät kesällä

5.6.2013

Jatkojohtoja ei tulisi jättää koskaan sateeseen. 

Kesäaikaan sähköturvallisuusriskit lisääntyvät, kun sähkölaitteita käytetään ulkoilmassa ja veden äärellä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa sähkölaitteiden oikeasta käytöstä pihalla ja varovaisuudesta liikuttaessa ilmajohtojen lähellä.

Kun käytät sähkölaitteita ulkona, ota virta aina maadoitetusta ulkopistorasiasta. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden tulisi olla asianmukaisesti koteloituja ja suojattuja, ja jatkojohtojen suojamaadoitettuja ja ulkokäyttöön tarkoitettuja.

Tarkasta pihalla käytettävien sähkölaitteiden kunto sekä laitteeseen sähköä syöttävän pistorasian, liitäntäjohdon sekä jatkojohtojen kunto. Vikaantuneet ja kuluneet johdot aiheuttavat sähkötapaturmia, joten vialliset laitteet on korjautettava tai vaihdettava uuteen. Sähkölaitteita ei pidä säilyttää ulkovarastossa, sillä kosteus ja kylmyys vaurioittavat laitteita.

Kiinnitä sähköturvallisuuteen erityistä huomiota kun työskentelet veden äärellä, sillä vesi ja sähkö voivat olla tappava yhdistelmä. Akkukäyttöiset työkalut ovat ulkona turvallisempia kuin sähkökäyttöiset.

Lisäksi kesämökillä ja pihapiirissä kannattaa varoa ilmajohtoja. Pitkiä esineitä, kuten onkivapoja ja tikkaita käsiteltäessä on noudatettava turvaetäisyyksiä, jotka vaihtelevat johdon jännitteestä riippuen kahdesta viiteen metriin.
Tukesin sähköturvallisuussivut

VARO-rekisteri