Tukes: Pientalojen sähköturvallisuus jää usein varmistamatta

19.1.2012

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston selvityksen mukaan uusien pientalojen sähköturvallisuutta ei varmisteta riittävästi. 

Kuva Mikko KäkeläTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti valvontaprojektissaan 131 pari- ja omakotitalon sekä kesämökin sähköasennusten ja käyttöönottotarkastusten säädöstenmukaisuutta. Joka kolmannessa tarkastetussa kohteessa oli puutteita sähköturvallisuuden varmistamisessa.

Tukes toteutti valvontaprojektin viime vuonna yhdessä valtuutettujen tarkastajien ja tarkastuslaitosten sekä kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Tulokset olivat Tukesin ylitarkastaja Roger Kanervan mukaan parempia kuin aikaisemmissa vastaavissa selvityksissä, mutta eivät vieläkään riittävän hyviä.

Sähköasennusten teknisessä toteutuksessa oli sähköturvallisuutta vaarantavia puutteita 17 kohteessa. Välitöntä vaaraa aiheuttavia vikoja ei kuitenkaan havaittu. Asennusten käyttöönottotarkastus oli tehty tai dokumentoitu puutteellisesti 27 kohteessa ja vakavasti puutteellisesti 14 kohteessa. Sähköpiirustukset puuttuivat tai olivat huomattavan puutteellisia lähes puolessa kohteista.

Kanerva muistuttaa, että sähköurakoitsijan tekemä käyttöönottotarkastus on aina pakollinen pientaloille. Tarkastuksella varmistetaan, että sähköasennukset ovat vaatimustenmukaisia ja suojalaitteet toimivia. Puutteellinen käyttöönottotarkastus saattaa ilmetä vakavina ja välitöntä vaaraa aiheuttavina asennusvirheinä.

Tarkastuksesta kuuluu tehdä pöytäkirja, joka sisältää tiedot työkohteesta, selvityksen työn vaatimustenmukaisuudesta sekä tarkastusten ja testausten tulokset. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on urakoitsijan antama vakuutus siitä, että sähköasennukset ovat turvallisia. Pöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ja se on ehtona muuttoluvan saamiselle.

Mikäli sähköurakoitsija ei huolehdi käyttöönottotarkastuksen tekemisestä, sähkölaitteiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä. Jos sähkötyön tilaaja on epävarma työn laadusta tai tarkastuksen riittävyydestä, kannattaa harkita sähköasennusten tarkistuttamista puolueettomalla kolmannella osapuolella eli valtuutetulla tarkastajalla tai laitoksella.

Tärkeintä on kuitenkin varmistaa jo ennen sähköasennustyön tilaamista, että urakoitsija on luotettava alan ammattilainen, jolla on sähkötyöhön vaadittava pätevyys ja urakointioikeudet. Oikeudet voi tarkistaa Tukesin rekisteristä. Päteviä urakoitsijoita voi hakea Löydä sähkömies -palvelun hakemistosta.