Vakuutusyhtiöt huolissaan kotien sähköpaloturvallisuudesta

11.4.2008

Sähköpalo määritellään yleisesti tulipalona, jonka energianlähde on sähkö. Sähköpalo voi aiheutua siis viallisesta sähkölaitteesta tai -asennuksesta, jopa liedelle unohtunut ja syttynyt ruoka kirjataan sähköpaloksi. Suomessa tilastoidaan vuosittain noin 15 000 sähkölaitteista aiheutuvaa tulipaloa.

Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan kaikista kotitalouksien tulipaloista sähkö aiheuttaa suurimman osan, reilusti yli puolet. Laitevika tai inhimillinen tekijä ovat pääosassa. Vakuutusyhtiöt ovat laatineet aiheesta suojeluohjeen Kotitalouksien sähköpalojen torjunta, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisen turvalliseen sähköpalokäyttäytymiseen.

Sähköpalon jälkiä.Ohjeessa halutaan kiinnittää vakuutuksenottajan huomiota niihin seikkoihin, joista sähköpaloja on vakuutuksenottajille aiheutunut. Eniten paloja aiheutuu sähköliesistä, televisioista, valaisimista, kodin vikaantuneista pienkoneista sekä sähkölaitteistosta. Esimerkkinä tulipaloista mainittakoon pyykin kuivaus kuuman kiukaan läheisyydessä, mikä on jo ennestään ollut kielletty yhtiöiden suojeluohjeissa.

Mikäli velvoittavan suojeluohjeen määräyksiä rikotaan tai niitä ei noudateta, on vakuutusyhtiöllä mahdollisuus pienentää tai kokonaan evätä korvauksen maksaminen.

Vakuutuksenottajan kannattaa tarkkaan käydä läpi oma kotivakuutuksensa sisältö muun muassa sähköpalojen osalta. Osassa vakuutuksista korvataan sähköilmiöt rajoitetusti, toisin sanoen vakuutuksessa voi olla rajoitusehto sähköilmiöiden osalta. Varsinaiset tulipalot, jotka sähkölaite tai -asennus aiheuttaa, korvataan pääsääntöisesti aina. Mikäli näihin vahinkoihin liittyen ehdoissa on mukana suojeluohje, se kannattaa huomioida.

Omatoimiset asennukset vaarana

Yksi suuri ongelma liittyy kotitalouksien sähköasennuksiin: omatoimiset asennukset. Tähän ongelmaan vakuutusyhtiöt tulevat kiinnittämään erityistä huomiota jatkossa.

Kodin kiinteiden sähköasennusten sähkötyöt ja -korjaukset ovat sallittuja vain sähköalan ammattilaisille. Työn valmistuttua on tehtävä asianmukainen käyttöönottotarkastus, jonka pöytäkirja tulee vakuutuskohteessa säilyttää huolellisesti. Jos epäilee kodin sähköasennusten turvallisuutta, voi tilata kohteeseen sähkötarkastuksen valtuutetulta sähkötarkastajalta tai -tarkastuslaitokselta.

Vakuutusala toivookin, että kotitaloudet saataisiin kolmannen osapuolen sähkötarkastuksen piiriin, sillä vuosien mittaan asunnon sähkö- ja laiteasennuksiin tehdään huomattavia muutoksia ilman, että sähköalan ammattilainen on millään tavalla mukana varmistamassa sähkö(palo)turvallisuutta.
  

Teksti: Seppo Pekurinen, Finanssialan Keskusliitto ry (FK)
Kuva: Sisko Vuorenmaa