Tukes: Sähkölaitteiden korjailu ei sovi maallikoille

17.10.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa sähkölaitteiden omatoimisen korjailun vaaroista. Kiinnostus vanhojen sähkölaitteiden, erityisesti valaisimien, uusiokäyttöön ja omatoimiseen kunnostamiseen on kasvanut vaarallisesti. 

Sähkövalaisimeksi muutettu vanha öljylamppu. Kuva Pertti A. MäkinenTurvallisuus- ja kemikaalivirasto muistuttaa, että sähkölaitteiden korjaaminen tulee jättää aina ammattilaisen tehtäväksi. Vaikka sähkölaitetta muokattaisiin vain omaa käyttöä varten, on sen sähköturvallisuuslain mukaan oltava aina sitä koskevien vaatimusten mukainen.

Ohjeita innokkaille askartelijoille on runsaasti tarjolla lehdissä, verkkosivustojen keskustelupalstoilla ja erilaisissa harrastuspiireissä. Ohjeita jaettaessa ei kuitenkaan muisteta yleensä kertoa, että kotona askarreltuja valaisimia koskevat samat turvallisuusmääräykset ja -vaatimukset kuin teollisesti valmistettua sähkötuotteita.

Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Laitteen turvallisuus on pystyttävä tarvittaessa myös osoittamaan ennen sen käyttöönottoa. Kaikissa sähköön liittyvissä töissä vastuu turvallisuudesta on aina töiden tekijällä. Myös sähkölaitteiden korjaaminen pitää jättää sähköalan ammattilaisten tehtäväksi.