Vikavirtasuojaus lisää turvallisuutta ulkotiloissa

1.6.2011

Kesä on parasta aikaa piha-alueiden, puutarhojen ja kodin muiden ulkotilojen sähköasennuksille. Sähköturvallisuutta voi parantaa merkittävästi lisäämällä pistorasioihin vikavirtasuojaukset. Suojaus kannattaa lisätä erityisesti ulkopistorasioihin ja kosteiden ti­lojen pistorasioihin. Vikavirtasuoja parantaa myös paloturvallisuutta.

Sähkön ja sähkölaitteiden käyttöä on järkevää tarkastella turvallisuuden lisäksi energiatehokkuuden ja asumisviihtyvyyden näkökulmista. Hyvä ohjenuora on, että vialliset asennukset  ja laitteet korjaamalla ja uusia – etenkin automatisoituja  -  sähköistyksiä asentamalla voi parantaa kerralla kaikkia kolmea asiaa.

Kesäkeittiössä touhuaminen houkuttelee, kun siellä on käytettävissä turvallista sähköä helpottamassa kokkaamista ja vieraiden kestitsemistä. Vaaratilanteita ehkäisee siirtyminen jatkojohdoista kiinteisiin sähkölähteisiin.  

Vaikka juuri nyt elämme vuoden valoisinta aikaa, pimeä ja kylmä kausi tulee aikanaan ja siihen on hyvä valmistautua nyt. Puutarhoissa voidaan tehdä töitä myöhään syksyyn, kun varautuu pimeneviin iltoihin vetämällä kaapelit jo kesällä. Kesällä asennettavien lämmityskaapeleiden avulla talvella jäiset ja liukkaat kulkuväylät ja portaat pysyvät sulina ja turvallisina kulkea läpi koko talven. Pihavalaistus lisää niin ikään turvallisuutta eikä valoja tarvitse pitää päällä koko aikaa, kun asentaa niihin liiketunnistimet. Automaatiolla voi muutenkin lisätä asumismukavuutta ja energiatehokkuutta.  Vuoden loppupuolella kaivetaan esiin jouluvalot ja ripustetaan ne samaan paikkaan kuin aina ennenkin. Jokavuotinen askar on ujuttaa valojen sähköpiuha sisään ikkunan tai oven välistä yrittäen pitää se ehjänä. Paitsi rikkoutumisvaaran ja sähköturvallisuuden takia myös estetiikan kannalta on hyvä asennuttaa jouluvaloja varten vikavirtasuojattu pistorasia ulos sopivaan paikkaan jo kesällä.

Ulkokäyttö asettaa suurempia vaatimuksia sähkölaitteille ja sähkön käytölle. Ulkona on käytettävä roiskevedenpitäviä, suojamaadoitettuja tai suojaeristettyjä sähkölaitteita.

Asuminen jakautuu monilla tasaisesti pitkin vuotta kotiin ja vapaa-ajanasunnoille. Olipa asukas kummassa asunnossa hyvänsä, automatisoinnilla voidaan tuoda vaivattomuutta elämään. Sähköjärjestelmiä ja -laitteita voidaan ohjata, säätää ja valvoa keskitetysti – myös etätoimintoina. Toimintojen automa­tisointi vapauttaa käyttäjän jatkuvasta huolenpidosta. 

Sähköasennusten turvallisuus voidaan tarkastaa mittauksilla, joilla var­mistetaan suojalaitteiden toiminta vikatilanteissa. Uudisasunnoissa mit­taukset tehdään käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Vanhoissa asun­noissa näitä mittauksia ei välttämättä ole tehty ja asennusten ikäänty­essä on voinut syntyä vikoja. Keskeisiä mittauksia ovat suojajohtimen eheyden mittaus, oikosulkuvirran suu­ruuden mittaus ja mahdollisten vikavirtasuojien testaus. Lisäksi voidaan mitata sähköasennusten eristystaso. Mittaukset kannattaa teettää, jos on vähääkään syytä epäillä asennuksen kuntoa.