Vikavirtasuojaus tuli pakolliseksi vuonna 2008

3.3.2008

Kevään 2008 jälkeen rakennettujen rakennusten pistorasiat tulee suojata vikavirtakytkimillä.  Vanhemmissa rakennuksissa vikavirtasuojausta edellytetään  kylpyhuoneiden ja ulkotilojen pistorasioilta.

VikavirtasuojakytkinVikavirtasuojaus parantaa sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta, sillä vikatilanteissa vikavirtasuojat laukeavat selvästi tavallisia sulakkeita herkemmin ja nopeammin. Jos sähkölaitteeseen tulee eristysvika ja maadoitukseen vuotaa yli 30 milliampeerin virta, katkaisee vikavirtasuoja sähkönsyötön välittömästi.

 Kytkinten toiminnan rajana oleva 30 milliampeerin sähköisku ei ole ihmiselle vaarallinen, kun taas yleisesti käytettävät sulakkeet kestävät laukeamatta 10 ampeerin virran ja päästävät läpi jopa 2 300 watin tehon, mikä voi olla tappavan paljon.

 Vikavirtasuojat eivät korvaa ylivirtasuojana toimivia tavallisia sulakkeita, vaan ne asennetaan sähkökeskuksiin sulakkeiden viereen. Uusissa rakennuksissa muutos ei vaikuta pistorasioiden ulkonäköön, mutta vanhoissa kiinteistöissä voidaan käyttää myös vikavirtasuojakytkimellä varustettuja pistorasioita.

 Kiinteitä pistorasioita saavat asentaa vain rekisteröityneet sähköurakoitsijat. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen johtaja Esa Tiainen arvioi, että uudet vaatimukset tulevat nostamaan asuinrakennusten sähkötöiden hintaa jopa noin 5–10 prosentilla.

– Vaikka itse vikavirtasuojakytkimet eivät ole erityisen arvokkaita, pitää asennusten ryhmittelyyn ja sähkölaitteiden aiheuttamiin vuotovirtoihin kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota, Tiainen sanoo.

 Tiaisen mukaan yhden vikavirtasuojakytkimen taakse kannattaa sijoittaa enintään 10–20 pistorasiaa. Kytkinten toiminta kannattaa tarkistaa säännöllisesti testipainikkeita painamalla. Näin varmistetaan, ettei kytkin ole jumiutunut.


Vikavirtasuojakytkimen toiminta

 Vikavirtasuojakytkimen mahdollisen laukeamisen jälkeen vikapaikka on helppo selvittää irrottamalla pistotulppaliitäntäiset laitteet sähköverkon pistorasioista. Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin suljetaan. Jos suojalaite laukeaa heti uudestaan, on vika kiinteissä sähköasennuksissa. Tällöin on syytä ottaa yhteys sähköammattilaiseen, joka paikantaa ja korjaa vian.

 Jos vikavirtasuojakytkin pysyy kiinni, jää vika pistotulppaliitäntäisten laitteiden puolelle. Kun ne liitetään sähköverkon pistorasiaan kukin vuorollaan, selviää viallinen laite. Jos mikään yksittäinen laite ei aiheuta laukaisua, on vika mahdollisesti laitteiden määrässä. Kuitenkin jo yksikin laite riittää vikavirtasuojan laukaisuun – esimerkiksi vanha pesukone, jonka eristykset ovat heikentyneet vuosien saatossa pesuvesien vaikutuksesta.

 Vanhoissa rakennuksissa vikavirtasuojakytkin on oltava pesutilojen pistorasioissa sekä ulkopistorasioissa, joihin voidaan liittää kädessä pidettäviä tai käsin kosketeltavia sähkölaitteita. Määräykset eivät vaadi tällaisen suojalaitteen asentamista vanhojen rakennusten kuiviin tiloihin, mutta sähköurakoitsijaa voi pyytää asentamaan suojalaitteen parantamaan turvallisuutta myös näihin tiloihin.


Vanhatkin pistorasiat kannattaa suojata

Vanha vikavirtasuojakytkimellä varustettu pistorasiaJos esimerkiksi pesutilaan vaihdetaan vanhan valaisimen tilalle valaistu peilikaappi, jossa on pistorasia, on tämä pistorasia suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Vain rikkoutuneet ja vanhentuneet pistorasioiden kannet ja rasiakojeet sekä kytkimet ja valaisimet voidaan uusia aikaisempien vaatimusten mukaisesti. Turvallisuustason parantamiseksi on suositeltavaa suojata vanhatkin pistorasiat vikavirtasuojakytkimellä. 

 Vanhoihin rakennuksiin vikavirtasuojakytkimen lisääminen on helppoa, koska markkinoilla on useita pistorasiamalleja, joissa on jo valmiiksi kiinteänä osana vikavirtasuoja. Myös jatkojohtoihin on saatavana erillisiä vikavirtasuojia. Ne kytketään laitteen ja jatkojohdon pistorasian väliin pistotulpalla, joten niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa.

 Vikavirtasuojauksen lisäksi kiinteistöjen maadoitusta koskevat määräykset ovat uudistuneet. Huhtikuun 2008 jälkeen rakennetut asuinrakennukset tulee varustaa rakennuksen perustuksiin tai perustusten alle sijoitettavalla kuparisella perustusmaadoituselektrodilla. Luotettavan maadoituksen turvaamiseksi rakentajien kannattaa ottaa yhteyttä sähköurakoitsijoihin perustusten suunnitteluvaiheessa.

  

Löydä elämä sähkömies =>