Uudet palvelut edellyttävät ajanmukaista tietoliikennekaapelointia

10.3.2009

Operaattorit tarjoavat entistä nopeampia laajakaistayhteyksiä. 10 Mbit/s on jo arkipäivää, ja tarjolla on jopa 100 Mbit/s -yhteyksiä kotikäyttöön. Uudet palvelut edellyttävät, että taloyhtiön tietoliikenneverkko on laajakaistakelpoinen.

Taloyhtiön tietoliikenneverkko 

Valtaosa Suomen asuinkiinteistöistä on varustettu puhelinsisäjohtoverkolla, jonka soveltuvuus laajakaistaisempiin yhteyksiin, kuten yli 10 Mbit/s -yhteyksiin, on epävarmaa. Asiantuntijoiden arvion mukaan etenkin ennen vuotta 1980 rakennetuissa taloyhtiöissä puhelinsisäjohtoverkot ovat ongelmallisia.

Ajanmukainen kiinteistön tietoliikenneverkko palvelee asukkaita pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa erilaisten uusien palvelujen käyttöönoton. Laajakaistatekniikan ja -palvelujen kehitys on ollut voimakasta viimeisten vuosien aikana. Entistä nopeampia laajakaistayhteyksiä tarvitaan muun muassa internetin kautta välitettäviä netti-tv-palveluja varten.

Operaattorit tuovat markkinoille yhteyksiä, joihin on paketoitu erilaisia lisäpalveluja, kuten puhelin- ja tv-palveluja. Perusinternetpalvelujen käyttöön riittää toki kapeakaistaisempikin laajakaistayhteys.

Loppukäyttäjät haluavat, että internetpalvelujen käyttö on vaivatonta ja viiveetöntä. Palveluja on voitava käyttää tarpeen mukaan asunnon eri tiloissa joustavasti. Huoneiston asukkaiden vaihtuessa kiinteistön tietoliikenneverkon tulee palvella riittävästi myös uusia asukkaita.


Monipalveluverkko on pitkäikäinen investointi

Kiinteistön ajanmukainen monipalveluverkko koostuu tietoliikenne- ja antennikaapeloinnista, joka kattaa kaikki asuinhuoneet. Tietoliikenne- ja antennipistorasioita sijoitetaan riittävästi eri tiloihin, jolloin televisioita ja tietokonelaitteita voidaan sijoittaa joustavasti.

ValokaapeliHuoneiston verkkoon liitetty langaton tukiasema mahdollistaa paikasta riippumattomat laajakaistayhteydet muun muassa kannettavalle tietokoneelle. Kodin tietoliikenteen keskus on kotijakamo, jonka kautta yhteydet kytkeytyvät yleisiin verkkoihin, kuten internetiin sekä taloyhtiön omiin palveluihin.

Taloyhtiön sisäjohtoverkko koostuu parikaapeloinnista (yleiskaapelointi), jota käytetään laajakaistayhteyksiin sekä koaksiaalikaapeloinnista, joka toimii tv-palvelujen perustana. Tulevaisuudessa taloyhtiön runkokaapelointina yleistyy vähitellen myös kuitukaapelointi. Kaapeloinnin uudistukset yleistyvät Kiinteistön tietoliikenne- ja antennikaapelointi samoin kuin sähköverkko ja vesi- ja viemäriputkistot on uudistettava aika-ajoin.

Viestintä- ja laajakaistapalvelut ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti ja vanhojen kaapelointijärjestelmien uudistus on tullut ajankohtaiseksi. Samalla, kun kiinteistössä tehdään muita isoja rakenteellisia remontteja, kuten esimerkiksi putkiremontti, pitäisi aina selvittää myös tietoliikenne- ja antennikaapeloinnin uudistustarve.

Samanaikainen uudisrakentaminen mahdollistaa taloyhtiölle merkittäviä kustannushyötyjä etenkin johtoteissä. Taloyhtiön monipalveluverkon palveluja, rakennetta sekä suunnittelua ja toteutusta on käsitelty tarkemmin Asuinkiinteistöjen monipalveluverkot -oppaassa.