Mitä tehdä, kun kännykkä ei kuulu ja netti pätkii?

1.3.2019

Asuntojen yhteysongelmat yleistyvät. Puhelu pätkii ja netinkäyttö tökkii. Ongelmat kiusaavat kodeissa jatkossakin, vaikka toimivien mobiiliyhteyksien varaan lasketaan entistä enemmän.

Toimiva mobiiliyhteys kuuluu tämän päivän perustarpeisiin mutta toimivuudelle asunnoissa asetettu perusvaatimus ei päätä huimaa.

- Ainakin yhdessä pisteessä tulisi olla moitteeton matkapuhelimen kuuluvuus ja jokaiselle kansalaiselle pitäisi pystyä tarjoamaan kahden megan yhteys, taustoittaa tohtorikoulutettava Ari Asp Tampereen teknillisestä yliopistosta. 

Asunnossa vallitsevaan sisäkuuluvuuteen ja mobiiliyhteyteen vaikuttavat tukiasemien sijainti, maaston muodot, lähiympäristön rakennukset, asuinrakennuksen rakennustekniset ratkaisut ja jopa asunnon sijainti rakennuksessa.

Tukiasemaverkon tiivistäminen vähentäisi varmimmin asuntojen sisällä ilmeneviä ongelmia. Ratkaisu ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä tiheän tukiasemaverkon pystytys ja ylläpito maksaa maltaita. Lisäksi se on teknisesti hyvin haastava savotta.

Uusien tukiasemien tarve näyttää silti väistämättömältä. Tiedonsiirtokapasiteetin kasvattaminen vaatii yhä korkeampia taajuuksia, jotka kantavat lyhyemmälle etäisyydelle ja läpäisevät huonommin rakennusmateriaaleja kuin matalat taajuudet.

Tulevan 5G-verkon, digitalisaation etenemisen ja datasiirron lisääntymisen myötä kotien sisäkuuluvuuden ja mobiiliyhteyksien merkitys kasvaa kohisten.

Kerrostaloissa on paljon paikallisia eroja

Pientaloissa ilmenevien kuuluvuus- ja yhteysongelmien syynä on usein pitkä etäisyys lähimpään tukiasemaan. Lisäksi rakennus saattaa sijaita notkelmassa. Isoissa kerrostaloissa voi ilmetä hyvin paikallisia ongelmia, esimerkiksi alimpien kerrosten asunnoissa. Siihen on Aspin mukaan kaksi selitystä.

- Tukiasemien välittämä radiosignaali etenee esteettömimmin ylimpiin kerroksiin. Toisaalta taas korkeissa rakennuksissa alakerrosten seinärakenteet tehdään tavallista paksummiksi ja vahvemmin raudoitetuiksi, mikä blokkaa radiosignaaleja.

Myös asunnon suuntaus suhteessa tukiasemaan vaikuttaa. Mikäli talon keskellä sijaitsevan asunnon ainoa ulkoseinä on vastakkaisella suunnalla kuin tukiasema, kuuluvuus ja yhteydet saattavat kärsiä.

Energiatehokkaita esteitä signaalien tiellä

Energiatehokasta rakentamista pidetään yhtenä yleistyneiden sisäkuuluvuusongelmien aiheuttajana. Yhä parempi lämmöneristävyys seinissä ja ikkunoissa estää lämmön karkaamisen, mutta haittaa myös langattoman signaalin pääsyä sisälle.

Ongelmia on esiintynyt erityisesti uusissa kivipohjaisissa kerrostaloissa. Kuuluvuusongelmien pahimpina aiheuttajina on pidetty seinien eristeissä, välipohjissa, betonissa, rappauksissa, katteissa, ikkunanpuitteissa ja lasituksissa käytettäviä metallirakenteita.

Asp toppuuttelee tekemästä liian suoria johtopäätöksiä.

- Lähtökohtana on oltava riittävänhyvä kenttä rakennuksen ulkopuolella. Jos kuuluvuutta ei ole ulkona, ei sitä saada sisätiloihinkaan.

Aspin mukaan energiatehokkuutta pystyy toteuttamaan lisäämättä kuuluvuusongelmia. Avainasiaksi nousee teknisten ratkaisujen ja materiaalien huolellinen suunnittelu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on suositellut jättämään rakennukseen niin sanottuja radioteknisiä aukkoja eli vähemmän radiosignaaleja vaimentavia kohtia. Suositus tuntuu ristiriitaiselta suhteessa jatkuvasti kiristyviin rakennusten energiavaatimuksiin.

Yhden ratkaisutavan tarjoavat äskettäin markkinoille tulleet signaalia läpäisevät ikkunat, ikkunankarmit ja eristemateriaalit. Omassa uudisrakennuskohteessaan kuluttaja voi vaikuttaa sisäkuuluvuuteen ja mobiiliyhteyden toimintaan. Kysymys on maantieteellisistä, rakenteellisista ja taloteknisistä valinnoista ja ratkaisuista. Mutta mitä kuluttaja pystyy tekemään vanhoissa pientaloissa, taloyhtiöissä tai kerrostaloissa?

Asuntokauppaa hierovan kannattaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista kokeilla kuuluvuutta ja yhteyttä niin omilla kuin ystävien laitteilla tai ostaa eri teleoperaattoreiden prepaid-liittymiä. On myös mahdollista ottaa yhteyttä operaattoriin ja kysellä kentän toiminnasta asunnon sijaintipaikalla. Vielä tarkemmin asioiden tilan todentaa mittauspalveluita tarjoava alan ammattilainen.

Tilanteet ja olosuhteet voivat muuttua

Vanhassa kerrostalossa sisäkuuluvuutta ja mobiiliyhteyksien toimintaa tulee tarkastella hyvissä ajoin ennen linjasaneerausta. Tarvittaessa esimerkiksi sisäverkon rakentaminen on otettava huomioon peruskorjaushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tilanne saattaa silti muuttua, mikäli kiinteistössä myöhemmin uusitaan vaikkapa ikkunat. Mikään ei muutenkaan takaa olosuhteiden säilymistä ennallaan.

- Tukiasemien sijainnit voivat vaihtua, tai talon viereen rakennetaan korkea rakennus. Lisäksi 5G-verkko sekä yhteiskunnan toimintojen sähköistyminen tuovat joka tapauksessa uusia haasteita, Asp huomauttaa.

Sisäkuuluvuuden ja mobiiliyhteyksien kohentamisessa Asp näkee kaikesta huolimatta mahdollisuuksia.

- Suomi kuuluu matkaviestinnän kärkimaihin maailmassa. Siksi myös mobiilimaailman ongelmat ilmenevät meillä ennen muita. Etukenossa voisimme kehittää ratkaisujakin.

   
Lisää aiheesta: Teknisiä ratkaisuja sisäkuuluvuuden parantamiseen