Tietoliikenneverkot kannattaa uusia putkiremontin yhteydessä

28.2.2012

Monissa vanhemmissa kiinteistöissä ja taloyhtiöissä on lähivuosina edessä mittavat putki-, sähkö- ja tietoliikenneverkkojen saneeraukset. Vuotavia vesijohtoputkia on jouduttu uusimaan uudemmissakin, esimerkiksi 1970-luvulla rakennetuissa, kiinteistöissä. Vesiverkostojen kuntoa arvioidessa kannattaisi samalla selvittää myös sähkö- ja tietoliikenneverkkojen kunto.

tietoliikenne.jpgKiinteistön sähkö- ja viestintäverkkojen kuntotutkimukset kannattaa teettää kokeneilla ammattilaisilla samaan aikaan, kun putkiverkostojen kuntoa tutkitaan. Tällöin tieto verkkojen nykytilasta on käytettävissä oikeaan aikaan ja päätökset verkkojen remontin suhteen voidaan tehdä samalla, kun päätetään putki- tai muusta laajahkosta remontista.

Remonttien samanaikaisella suunnittelulla ja toteutuksella saadaan parempi lopputulos edullisemmin. Samanaikaisuutta kannattaa jatkaa myös suunnitteluvaiheen aikana, jolloin jo alkuvaiheessa voidaan sopia esimerkiksi optimaalisista johto- ja asennusreiteistä, reittien koteloinneista ja palosuojauksesta ynnä muista sen kaltaisista seikoista. Näin remontin toteutusvaiheen kustannussäästöt voivat työn ja materiaalien osalta olla hyvinkin merkittäviä ja lopputulos on parempi.


Raha ja asukkaiden hermot säästyvät 

Toteutusvaiheessa säästetään selvää rahaa, koska monia työvaiheita – esimerkiksi kalusteiden siirrot, pölysuojaukset, johto- ja asennusreittien rakentaminen, avaaminen ja sulkeminen, läpivientien avaaminen ja sulkeminen sekä maalaus ja siivoukset – voidaan tehdä yhdellä kertaa. Kun toteutus tapahtuu niin sanotusti ”kertarutinalla eikä ainaisella kitinällä”, säästyvät myös asukkaiden hermot.

Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko, joka on yllättävän usein myös huonosti dokumentoitu ja muutenkin huonokuntoinen, on yhä useammin esteenä nopeampien yhteyksien käyttöönotolle. Laajakaistayhteyksiä halutaan ja tarvitaan muun muassa internetin kautta välitettävien video- ja televisiopalvelujen mahdollistamiseksi.

Moni tehokasta laajakaistayhteyttä tiedusteleva yllättyy, kun palveluntarjoaja ilmoittaa kiinteistön sisäisen viestintäverkon olevan esteenä asiakkaan haluaman palvelun toimittamiselle.


Lisätietoja kiinteistölehden sivuilta =>