Tietoliikenneyhteydet vaikuttavat asunnon arvoon

7.3.2011

Asuntoa vaihdettaessa on hyvä kiinnittää huomiota kiinteistön tietoliikennevalmiuksiin ja sähköasennusten ikään. Pelkästään puhelimelle ja televisiolle suunnitellut tietoliikenneverkot eivät välttämättä vastaa tämän päivän vaatimuksia nopeille nettiyhteyksille ja viihdepalveluille.

Uuteen asuntoon muutettaessa tietoliikenneyhteyksien kunnosta ja iästä voi olla päällepäin vaikeata saada selvyyttä. Yksistään asunnossa uusitut tietoliikenneverkot eivät takaa yhteyksien täydellistä toimivuutta, koska osa verkosta on aina taloyhtiön omaa, mahdollisesti vanhaa kaapelointia.

Ennen asunnon sisustamista kannattaa tehdä tarvittavat remontit ja selvittää, onko aiheellista päivittää sähkö- ja tietoliikenneverkkoja. Kunnon selvittämisen lisäksi on hyvä miettiä valmiiksi suurin piirtein, mitä laitteita on tarkoitus käyttää kussakin huoneessa tarvittavia kytkentöjä silmällä pitäen. Edellinen asukas on saattanut tehdä muutoksia antenni- ja puhelinverkon kytkentöihin, jonka seurauksena esimerkiksi puhelinkaapeloinnit on saatettu poistaa kokonaan senhetkisen tarpeen puuttuessa. Etenkin kerrostalossa kannattaa jo ennen asuntokauppoja selvittää, että edellytykset haluttujen viestintäpalveluiden käytölle ovat olemassa.

– Taloyhtiö ei ole vastuussa hävitetystä puhelinkaapelista, vaan se on osakkaan omaa vastuualuetta, Telepatrol Oy:n toimitusjohtaja Matti Ahola muistuttaa.


Muutokset varmimmin antenniammattilaiselta

Matti AholaAsuntoihin tuodaan tietoliikennepalveluita yleisesti ottaen kahta reittiä pitkin: puhelinlinjaa ja antenniverkkoa pitkin. Myös valokuituyhteydet ovat yleistyneet viime aikoina. Asunnon myyntiarvon kannalta käyttämättömät puhelin- ja antennirasiat on järkevää säilyttää, koska seuraava asukas saattaa tilata palveluita eri siirtotien kautta.

Kerrostalojen antenniverkko on toteutettu ennen 2000-lukua usein siten, että antennikaapeli kulkee katolta alimpaan kerrokseen kaikkien samassa linjassa olevien asuntojen läpi. Asukkaan itse tekemät antennirasialisäykset antenniverkkoon heikentävät väärin toteutettuna loppuverkon signaalia, joten ketjun loppupäässä ilmenneen ongelman selvittämiseksi voidaan joutua käymään kaikki samassa ketjussa olevat asunnot läpi. Loppuverkkoa häiritsevä, omaan asuntoon tehty laajennus ei kaikesta huolimatta välttämättä aiheuta mitään ongelmia omiin yhteyksiin, joten ongelmien aiheuttamista muille asukkaille ei usein tajuta.

Antenniverkkoon tehtävät laajennukset ovatkin nykyään yleisiä, kun halpoja televisioita varten halutaan antenniyhteys useampaan kuin yhteen huoneeseen.

– Omakotitalossa asukas vastaa omasta verkosta, ja siellä omat antennija puhelinverkkomuutokset eivät vaikuta naapureiden yhteyksiin. Kerros- ja rivitaloissa omat asennukset vaikuttavat naapureiden verkon toimintaan, ja joissain tapauksissa taloyhtiö on tehnyt rajoituksia omiin antenniverkkomuutoksiin, Ahola kiteyttää.

Nykyään antenniverkot toteutetaan tähtimäisesti, jolloin jokaiseen asuntoon tulee oma haara antennivahvistimelta asti, eivätkä muutokset huoneiston sisäiseen verkkoon vaikuta naapureiden yhteyksiin. Puhelinverkko on vanhemmissakin kiinteistöissä valmiiksi tähtimäinen, joten vian löytäminen sieltä on helpompaa.


Tiedotus on tärkeätä

Monelta harmilta vältyttäisiin, jos tietoliikenneasioista tiedotettaisiin enemmän taloyhtiöissä.

– Meillä on jokaisen huoltokohteen ilmoitustaululla meidän yhteystietomme, ja pyyntö ottaa ainakin yhteyttä, mikäli muutoksia tietoliikennekytkentöihin on tarpeen tehdä, Ahola kertoo.

Toisin kuin sähkötöissä, laki ei rajoita tietoliikenneverkkoihin tehtäviä asennuksia.

– Pyrimme ainakin huoltokohteissamme tiedottamaan isännöitsijää teleasioissa, Ahola summaa.

Valmiiksi riittämättömien antenni- ja puhelinverkkojen jatkuva korjaus ei ole kaukokatseinen ratkaisu.

– Olemme yrittäneet viestittää eteenpäin, että yhtiökokouksissa perusteltaisiin uusien verkkojen rakentamista sillä, että se nostaa asunnon myyntiarvoa. Myyntiarvo kasvaa varmasti monin verroin enemmän kuin mitä kaikkiin asuntoihin tehtävä remontti tulisi huoneistoa kohti maksamaan, Telepatrol Oy:n asentaja Timo Raita pohtii.

Vanhoissa kerrostaloissa voi olla mahdotonta saada palveluntarjoajan lupaamaa nettinopeutta.

– Tyypillisesti taloyhtiöltä voi tulla selvityspyyntö, kun yhteys ei toimi luvatulla nopeudella. Operaattoriasentaja monesti toteaa operaattorin laitteet toimiviksi, mutta asuntoon johtavan reitin ongelmalliseksi. Jatkuvasti nopeamman tiedonsiirron ja yhteyksien määrän lisääntymisen myötä vanhoissa kaapeleissa ilmenee ylikuulumista, minkä vuoksi aiheutuu häiriötä ja lopulta yhteyden katkeamista, Raita selvittää.

Täysin varmasti ei voi etukäteen tietää, kuinka hyvin esimerkiksi netti tulee toimimaan vanhoissa kiinteistöissä, verkon iästä voi kuitenkin saada osviittaa.

– Voidaan sanoa, että ennen 80- lukua rakennetut verkot eivät kykene nykypäivän tiedonsiirtonopeuksiin, Raita toteaa.


Lisätietoja:

Kodin tietoliikenne
www.telepatrol.fi